Tavoitteena oli mahdollistaa kulttuuriperinnön digitaalinen tuottaminen ja tallentaminen.

Viva3-projektilla oli useita tehtäviä tutkia, tallentaa ja julkaista menetelmiä ja työkaluja ihmisten elämän, jota hienosti kulttuuriperinnöksi kutsutaan, tallentamiseen vuosikymmeniksi ja vuosisadoiksi. Projekti oli myös herättämässä keskustelua meidän historiamme seuraaville sukupolville tallentamisen tavoitteista ja menetelmistä sekä otti osaa eri tapahtumiin kotimaassa ja kauempana. Se yritti nostaa esille uusia lähestymistapoja arkistoille ja museoille, kuten käyttää hyväksi videotuotantoja sekä 3Dmallinnusta niin reaali- kuin virtuaalimaailmoistakin.

Aivan kuten reaalimaailmassakin hyvin suunniteltu on vasta hyvin suunniteltu, Viva3-projekti pyrki toteuttamaan tutkimuksien ja menetelmäkehityksen tuloksia myös käytännössä, useat niistä olivat myös asiasta kiinnostuneiden opiskelijoiden opinnäytteitä, joita esitellään omassa osiossaan. Todennäköisesti yleisöä kiinnostavin niistä on tradenomi Hannu Tyrväisen tekemä virtuaalinen 3D-malli Mikkelin asemalla seisovasta armeijan sodanaikaisen ylipäällikön, marsalkka C.G.E. Mannerheimin salonkivaunusta. Reaalimaailmassa vaunuun pääsee tutustumaan vain yhtenä päivänä vuodessa, mutta Tyrväisen ja Mikkelin museoiden ansiosta siihen, sen matkustajiin ja siellä esillä oleviin esineisiin ja asioihin voi tutustua joka päivä internetissä osoitteessa http://salonkivaunu.mikkeli.fi/.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä valtakunnallisten ja seudullisten audiovisuaalisen alan, arkistointialan, kulttuuriperintöalan toimijoiden, kuntien, oppilaitosten, yhdistysten, yksityisten henkilöiden ja rahoittajien kanssa.

Hankkeeseen liittyvä julkaisu: Muistilla on kolme ulottuvuutta : Kulttuuriperinnön digitaalinen tuottaminen ja tallentaminen

Yhteystiedot

Noora Talsi
tutkimusjohtaja
p. 040 648 5020
noora.talsi(at)mamk.fi

 

Faktat

Viva3

01.06.2008 – 30.06.2011

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto

Asiasanat