Tavoitteena yrittäjien työhyvinvoinnin edistäminen.

Mikkelin ammattikorkeakoulun kolmevuotisessa Voi hyvin yrittäjä -hankkeessa pienyrittäjiä autettiin huomaamaan työhyvinvoinnin merkitys. Hyvinvoinnin ja sairauksien ennaltaehkäisyn merkityksen korostaminen on tärkeää, sillä yrittäjät hoitavat terveyttään usein vasta sairastuttuaan. Hankkeessa kuvattiin myös pienyrittäjien arjesta kertova dokumenttielokuva.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on alle 10 työntekijän yrityksiä lähes 250 000 ja yksinyrittäjiä noin 160 000. Näissä yrityksissä työskentelee yhteensä noin 500 000 suomalaista. Suomen yrityskanta on mikroyritysvaltaista myös jatkossa. Yrittäjien ja heidän työntekijöidensä hyvinvointi, jaksaminen sekä työssä jatkaminen ovat tärkeitä suomalaiselle elinkeinoelämälle. Kuitenkin yrittäjäjärjestöjen kyselyn perusteella 40 % yrittäjistä aikoo lopettaa yritystoiminnan seuraavan viiden vuoden kuluessa. Etelä-Savossa yrittäjien keski-ikä ja yksinyrittävien lukumäärät ovat korkeammat kuin valtakunnassa keskimäärin. Ikääntyvässä ja muuttotappiovoittoisessa Etelä-Savossa ei ole varaa menettää yrittäjiä eikä heidän työntekijöitään.

Hyvinvoinnista voimaa työhön

Mikkelin ammattikorkeakoulun Voi hyvin yrittäjä -hankkeessa aikana mikro- ja yksinyrittäjiä autettiin huomaamaan ja ymmärtämään työhyvinvoinnin merkitys yrityksen menestymiselle. Yrittäjiä autettiin tunnistamaan työhyvinvoinnin eri osatekijät ja he saivat tietoa työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Jokainen hankkeessa mukana ollut ollut yrittäjä kävi muun muassa läpi suunnitellun henkilökohtaisen hyvinvointiprosessin. Hyvinvointia tuettiin myös järjestämällä yrittäjille mahdollisuuksia verkostoitua muiden yrittäjien kanssa.

Hankkeen toiminnoista ja yrittäjän arjesta kuvattiin dokumenttielokuva ”TYÖTÄ, TYÖTÄ, TYÖTÄ – yrittäjät ja työhyvinvointi”. Elokuvan toivotaan innostavan muitakin yrittäjiä oman työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Elokuva on katsottavissa tästä

Hankkeen julkaisu löytyy verkosta

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Voi hyvin yrittäjä – Hyvinvointiohjelma Etelä-Savossa -hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Etelä-Savon Yrittäjät ja Työterveyslaitos.

Yhteystiedot

Katri Ryttyläinen-Korhonen
p. 040 520 5907
katri.ryttylainen-korhonen(at)mamk.fi

Faktat

Voi hyvin yrittäjä -hanke

01.01.2011 – 31.12.2013

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon Yrittäjät ja Työterveyslaitos

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta