Työikäisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimien kehittämishanke.

VOIMAVUODET -hankekokonaisuus oli työikäisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimien kehittämishanke Etelä-Savon alueella ja seutukunnilla. Voimavuodet – Takaisin työelämään -projektissa paneuduttiin erityisesti työttömien ja työttömyysuhan alaisten syrjäytymisen ehkäisemiseen, osallisuuden lisääminen ja terveyden edistämiseen. Projektissa oli mukana Työvoimapalvelukeskus Reitti, jonka kautta hankkeen toimintapiiriin ohjautuu vuositasolla 60 – 100 asiakasta ja Vaalijalan kuntayhtymän työvalmentajat.

Projektin kohderyhmä

Työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, jotka ovat työvoimapalvelukeskus Reitin asiakkaita. Erityisesti projektin toiminta kohdistuu +45 -vuotiaisiin työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin, mutta muitakaan ikäryhmiä ei suljeta kokonaan pois hankkeen piiristä.

Projektin tavoitteet

– Työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden terveyden edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja sosiaalisen aseman parantaminen.
– Terveyserojen kaventaminen työelämässä ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden välillä.
– Laajennettujen terveystapaamismallien kehittäminen työelämän ulkopuolella oleville henkilöille ja erityisesti +45 v. ikä- ja kohderyhmään kuuluville miehille, joilla terveysongelmat usein kasaantuvat ja ovat terveysvaikutuksiltaan laajoja
– Toimintamallin kehittäminen työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden voimaantumisen, elämän hallinnan ja omaehtoisen terveyden edistämisen tukemiseen ja lisäämiseen.

Projektin toimenpiteet

– Laajennetut terveystapaamiset, joiden avulla seulotaan ne asiakkaat, joilla on riski terveysongelmien kasaantumiseen.
– Elintapoihin vaikuttaminen; ravinto- ja liikuntaliikuntatottumusten kehittäminen ja tupakoinnin sekä alkoholin käytön vähentäminen.
– Toiminnat, joiden kautta vahvistetaan työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden elämänhallintaa, arjessa selviytymistä ja omaehtoista terveyden edistämistä.
– Työvalmentajille ja Reitin henkilökunnalle suunnattu koulutus.

Projektin tulokset

1. Työttömien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toimintamalli, joka tukee työvoiman saatavuutta ja ehkäisee työttömyyden kautta aiheutuvia terveysriskejä ja sosiaalista syrjäytymistä.
2. Luo ja vahvistaa hyvinvoinnin edistämistä tukevia yhteistoimintaverkostoja eri toimijoiden (kolmassektori, yritykset, hyvinvointipalvelutuottajat ja koulutus) välille.
3. Laajennettuun terveystapaamiseen liittyvän koulutuksen kehittäminen.

Voimavuodet – Takaisin työelämään -hanke kuuluu osaksi kolmen hankkeen muodostamaa hankekokonaisuutta, jonka muut hankkeet ovat Voimavuodet – Hyvinvoivat työyhteisöt (ESR) ja Voimavuodet – Sähköiset terveyspalvelut (EAKR).

Hankkeen toiminta-aika oli 2008–2011.

Hankkeen julkaisuja

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201104194501

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201102222522

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011120116657

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105096820

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201005179579

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010112515711

 

Yhteystiedot

Marja-Liisa Laitinen
TKI-asiantuntija
p. 040 826 6073
marja-liisa.laitinen(at)mamk.fi

 

 

Faktat

Voimavuodet

01.04.2008 – 31.03.2011

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: ESR, EAKR