Hankkeen tarkoituksena oli edistää sosiaali- ja nuorisoalan opiskelijoiden vapaaehtoistoimintaan kytkeytyviä tietoja ja taitoja.

Juvenia koordinoi kansainvälistä Erasmus -intensiivikurssia ”Volunteer engagement in Europe”. Hankkeen tarkoituksena oli edistää sosiaali- ja nuorisoalan opiskelijoiden vapaaehtoistoimintaan kytkeytyviä tietoja ja taitoja. Kurssi oli suunniteltu pidettäväksi kolme kertaa vuosina 2012-2015. Hanke sai rahoituksensa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlta, josta jatkorahoitusta haetaan vuosittain.

Syksyn 2012 intensiivikurssin teema oli ”Volunteer engagement in Europe – Norms and Values”. Kurssi pidettiin Nürnbergissä ja sen painopisteenä oli tarkastella vapaaehtoistoiminnan taustalla olevia normeja ja arvoja sekä vapaaehtoistyön nykyisiä ja tulevaisuuden haasteita eri Euroopan maissa. Syksyllä 2013 Puolan Lodzissa pidettävän toisen kurssin teema oli ”Volunteer engagement in Europe -Social Change”. Siinä tarkasteltiin vapaaehtoistyön roolia sosiaalisen muutoksen edistäjänä, sosiaaliseen muutokseen reagoijana tai joskus epätoivotun sosiaalisen muutoksen jarruttajana.

10 päivän intensiivikurssille osallistui vuosittain kaksi opettajaa ja kuusi opiskelijaa jokaisesta hankkeeseen osallistuvasta korkeakoulusta. Kurssin toteuttajina toimivat Mikkelin ammattikorkeakoulu (koordinoija), Georg-Simon-Ohm ammattikorkeakoulu, Nürnberg (Saksa), Bangorin yliopisto (Wales), Zaragozan yliopisto (Espanja) ja Lodzin yliopisto (Puola).

Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa kolmen vuoden intensiivikurssien pohjalta 15 ects:n laajuinen englanninkielinen verkko-opintokokonaisuus vapaaehtoistoiminnasta osaksi partneriorganisaatioiden opetussuunnitelmia.

Lisätietoja

Jussi Ronkainen
Juvenian johtaja
p. 050 312 4983
jussi.ronkainen(at)xamk

Faktat

Volunteer engagement in Europe

01.09.2012 – 31.08.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Georg-Simon-Ohm ammattikorkeakoulu, Nürnberg (Saksa), Bangorin yliopisto (Wales), Zaragozan yliopisto (Espanja) ja Lodzin yliopisto (Puola).

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Erasmus intensiivikurssit, CIMO

Asiasanat