Wasteless Food Services in Finland -hanke on päättynyt. Hankkeen tavoitteena oli löytää hyviä ratkaisuja ja käytänteitä ruokahävikin vähentämisessä.

Tulokset

Wasteless -hankkeen lopputuotoksena on valmistunut opas  ruokahävikin hallintaan. Opas koostuu neljästä eri teemasta kuten mittaaminen, kehittäminen, viestintä ja tiedolla johtaminen. Thinglink alustalle tehty opas on tarkoitettu ruokapalvelujen henkilöstölle ruokahävikin seurannan ja hävikin hallinnan kehittämisen tueksi. Aineistoa voidaan käyttää myös esihenkilötyössä, toiminnan kehittämisen tukena sekä henkilöstön perehdyttämisen välineenä.

Toiminta

Hanke eteni hankesuunnitelmanmukaisten toimenpiteiden pohjalta
1) Hankkeeseen osallistuvien ruokapalveluiden valinta ja nykytila- analyysi
2) Ruokapalvelujen tuotannon ennakoinnin ja suunnittelun nykytila ja kehittäminen
3) Mittauksilla konkretiaa hävikin hallintaan
4) Uusia ratkaisuja ja lisätietoa
5) Viestintä, vaikuttaminen ja koordinaatio > toteutetaan koko hankkeen ajan

Hankkeen toiminta ja vaikuttavuus koostui viidestä työpajasta sekä seitsemästä avoimesta työpaja aiheisiin liittyvästä avoimesta webinaarista ja yhdestä paneelikeskusteluwebinaarista. Kaikki avoimet webinaarit on tallennettu ja on katsottavissa mm. näiden hankesivujen kautta.

Hankkeessa mukana olleet ruokapalvelutoimijaa, ovat kehittäneet omaa hävikinhallintaan liittyvää työtä, yhdessä hankehenkilötön kanssa. Ruokapalvelutoimijoiden omat kehittämistoimet koostuivat hävikkimittauksista, kehittämissuunnitelmista sekä konkreettisista toimenpiteistä. Toimijoille järjestetyissä työpajoissa syntyneet verkostot ovat auttaneet toimipaikkoja löytämään ratkaisuja oman toiminnan kehittämiseen. Saatujen hyvien käytänteiden kautta ruokapalvelutoimijat ovat osaltaan olleet mukana oppaan materiaalisisällön tuottamisessa.

Lisäksi aineistoa voidaan vapaasti hyödyntää opetuksessa ja koulutuksessa.

Mukana

Hanketoimijoiden lisäksi, hankkeessa on ollut mukana yhdeksäntoista (19) toiminnaltaan erityyppistä ruokapalvelutoimijaa, kuten päiväkoteja, oppilaitoksia, ravintoloita, palveluasemia ja keskuskeittiöitä, eri puolilta Suomea. Ruokapalvelutoimijat kävivät läpi hakuprosessin, jossa hakemusten ja haastattelujen perusteella heidät valittiin mukaan hankkeen toimintaan. Toimijat ovat olleet sitoutuneita osallistumaan hankkeessa järjestettyyn toimintaan sekä kehittämään omia toimintatapojaan hävikin vähentämiseen liittyen.

Lisätietoja

Xamk
Merja Ylönen
projektipäällikkö
0407094834
merja.ylonen@xamk.fi

 

SeAMK
Taina Seppälä-Kolkka
projektipäällikkö
Taina.Seppala-Kolkka@seamk.fi
+358406807095

 

 

Opas ruokahävikin hallintaan!

Niin se on, että hanke lähenee loppuaan ja on tulosten julkaisemisen aika.
Wasteless -hankkeen aikaisen toiminnan tarkoituksena on ollut luoda malli ruokahävikin jatkuvan seurannan edistämiseen erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa ja hävikkilajeissa. Lopputuotoksena syntyi opas ruokahävikin hallintaan. Tämä sähköinen opas on tarkoitettu ruokapalvelujen henkilöstölle ruokahävikin seurannan ja hävikin hallinnan kehittämisen tueksi.

Oppaaseen pääsee tästä!

Webinaarit!

Hankeen aikana järjestetään lyhyitä webinaareja. Aiheina ajankohtaiset hankkeen aikana nousseet aiheet. Webinaarit tallennetaan.

Linkki webinaaritallenteisiin.

Uutiskirjeet

Lue uutiskirjeet ja tiedät mitä hankkeessa tapahtuu. Uutiskirjeen voi myös tilata omaan s-postiin. Tilauslinkin löydät tältä sivustolta.

Jo ilmestyneet uutiskirjeet löytyvät täältä.

Hankkeessa mukana olevat ruokapalvelut.

Wasteless Food Services -hankkeessa on mukana 19 ruokapalvelutoimijaa ympäri Suomea. Haun kautta valitut ruokapalvelut edustavat erityyppisiä toimijoita, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa ruokahävikin vähentämiseksi.

Ruokapalveluiden esittelyt löytyvät täältä.

Faktat

Wasteless Food Services in Finland (WFSF)

01.12.2021 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Jyväskylän ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut sekä Ammattikeittiöosaaja ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 352 897 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö; Ruokaketjun kehittäminen / Ruokavirasto