Suomessa ruokapalveluissa valmistetusta ruoasta hävikkiin menee noin viidennes syömäkelpoisesta ruoasta. Ruokahävikki näkyy etenkin ravintoiloissa, joissa ruoka tarjotaan tarjoilulinjastosta.
Wasteless Food Service in Finland (WFSF) -hankkeen tavoitteena on löytää hyviä ratkaisuja ja käytänteitä, joilla ruokahävikin määrää voidaan laskea. Näitä käytänteitä tullaan hankkeen aikana pilotoimaan erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalvelukeskuksissa.
Hankkeen tavoitteena on
• Selvittää ruokapalveluiden ruokatuotannon ennakoinnin ja suunnittelun mahdollisuuksia ruokahävikin ehkäisyssä (nykytila ja tulevaisuuden tavoitetila).
• Standardisoida malli ruokahävikin ja hävikkilajien jatkuvan seurannan edistämiseksi erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa.
• Tuottaa uutta, käytännönläheistä ja helposti saavutettavaa tietoa ruokahävikin ehkäisyn ja vähentämisen keinoista (koulutukset, materiaalit).
• Tiedottaa jo olemassa olevista hyvistä käytänteistä sekä tuotetaan uutta tietoa ruokahävikin ehkäisystä ruokapalvelualalla.
• Nostaa ruokapalveluiden ammattitaidon ylpeyttä ja vastuutta koko yhteiskunnan osalta sekä globaalisti.

Ruokahävikin vähentämisen edistämiseksi tehty tutkimus- ja kehitystyötä ja näistä saatuja hyviä käytännön esimerkkejä hyödynnetään tämän hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeen aikana edistetään jatkuvaa ruokahävikin seurantaa erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa, kuten oppilaitokset, päiväkodit, hoivakodit, sairaalat, huoltoasemat ja ravintolat.

Kehitysohjelmaan osallistuvat ruokapalvelutoimijat käyvät läpi hakuprosessin, jossa hakemusten ja haastattelujen perusteella mukaan valitaan enintään 18 ruokapalvelutoimijaa. Hakijoiden valinnassa painotetaan mm. osallistujan sitoutumista ja kehittämishalukkuutta sekä johdon sitoutumista kehittämishankkeeseen.

Hankkeen toiminta koostuu viidestä eri toimenpiteestä, joiden toteutusaikataulu on
1) 01/2022–06/2022 Hankkeeseen osallistuvien ruokapalveluiden valinta ja nykytila- analyysi
2) 07/2022–12/2022 Ruokapalvelujen tuotannon ennakoinnin ja suunnittelun nykytila ja kehittäminen
3) 01/2023–06/2023 Mittauksilla konkretiaa hävikin hallintaan
4) 07/2023–11/2023 Uusia ratkaisuja ja lisätietoa
5) Viestintä, vaikuttaminen ja koordinaatio > toteutetaan koko hankkeen ajan

Lopputulemana saadaan standardoitu malli ruokahävikin seurantaan.

Lisätietoja

SeAMK
Taina Seppälä-Kolkka
projektipäällikkö
Taina.Seppala-Kolkka@seamk.fi
+358406807095

 

Xamk
Merja Ylönen
projektipäällikkö
0407094834
merja.ylonen@xamk.fi

Hanke tiedottaa!

Muutos hankkeen päättymisajakohtaan. Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 31.3.2024 asti.

Webinaarit jatkuvat syksyllä!
Aiheita mm.
Ruokakasvatus ruokahävikin hallinnassa
Mitä tehdä ylijääneelle ruoalle?
Ruokahävikki ja raha

Ruokahävikki ja eurot webinaari. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.10.2023 mennessä.

Tervetuloa Ruokahävikki ja eurot webinaariin ke 11.10.2023 klo 14–15, Teams.
Webinaarissa tarkastellaan ruokahävikin hallintaa talouden näkökulmasta.

Mukaan voit ilmoittautua tämän linkin kautta!

Uutiskirjeet

Lue uutiskirjeet ja tiedät mitä hankkeessa tapahtuu. Uutiskirjeen voi myös tilata omaan s-postiin. Tilauslinkin löydät tältä sivustolta.

Jo ilmestyneet uutiskirjeet löytyvät täältä.

Tilaa uutiskirje!

Tilaa uutiskirjeemme omaan sähköpostiisi, niin pysyt ajan tasalla hankkeen toiminnasta ja tapahtumista.

Linkki uutiskirjeen tilaamiseen.

Webinaarit!

Hankeen aikana järjestetään lyhyitä webinaareja. Aiheina ajankohtaiset hankkeen aikana nousseet aiheet. Webinaarit tallennetaan.

Linkki webinaaritallenteisiin.

Hankkeessa mukana olevat ruokapalvelut.

Wasteless Food Services -hankkeessa on mukana 19 ruokapalvelutoimijaa ympäri Suomea. Haun kautta valitut ruokapalvelut edustavat erityyppisiä toimijoita, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa ruokahävikin vähentämiseksi.

Ruokapalveluiden esittelyt löytyvät täältä.

Faktat

Wasteless Food Services in Finland (WFSF)

01.12.2021 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Jyväskylän ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut sekä Ammattikeittiöosaaja ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 352 897 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö; Ruokaketjun kehittäminen / Ruokavirasto