Suomalaisen metsänkäsittely- ja koulutusosaamisen vienti Venäjälle.

WOPE-hanke (Wood procurement entrepreneurship) kehitti vuosina 2013 – 2014 puunhankintaa ja alan yritystoimintaa Luoteis-Venäjällä valmentavan koulutuksen keinoin. WOPE-hankkeen kohderyhmänä olivat Leningradin alueella toimivat puunhankintayritykset, niiden omistajat ja henkilöstö sekä ENPI-ohjelma-alueella toimivat suomalaiset metsäkoneyrittäjät (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Kaakkois-Suomi ja Uusimaa), jotka olivat kiinnostuneita liiketoiminnan laajentamisesta Venäjälle. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluivat Leningradin alueen metsäalan ammatilliset oppilaitokset.

Joulukuussa 2012 alkanutta hanketta Suomessa toteuttivat Mikkelin ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Etelä-Savon ammattiopisto Esedu. Venäjän puolelta hankkeessa olivat mukana Pietarin metsäteknillinen yliopisto sekä Viipurin maa- ja metsätalousopisto. WOPE-hanke toteuttiin South-East Finland -Russia ENPI CBC 2007-2013 – ohjelman puitteissa. Hanke päättyi vuoden 2014 syksyllä.

Hankkeen toteutuskieli oli englanti.

Hankkeen julkaisu

Yhteystietot

Kirsi Itkonen
projektipäällikkö
p. 040 842 0623
kirsi.itkonen(at)mamk.fi

Faktat

WOPE – Wood Procurement Entrepreneurship

01.12.2012 – 30.11.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto/PYK, Etelä-Savon ammattiopisto, Pietarin metsäteknillinen yliopisto ja Viipurin autonominen toisen asteen ammatillinen oppilaitos

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EU, Venäjän federaatio ja Suomen valtio

Asiasanat