Toimenpidesuosituksia nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi toisen asteen oppilaitoksissa ja järjestöissä.

Hankkeessa tehdyn selvitystyön ja kokeilujen perusteella tehtiin ministeriölle lyhyet toimenpidesuositukset nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi toisen asteen oppilaitoksissa ja järjestöissä. Lisäksi hankkeen aikana syntyi Mikkeliin järjestöjen pop-up-kauppa Onnen Okariina, joka jatkoi toimintaansa hankkeen jälkeenkin, ja myöhemmin Mikkelin maailmankauppayhdistyksen pyörittämänä Mikkelin maailmankauppana useiden vuosien ajan.

Yhteystiedot

Veli Liikanen
projektitutkija
p. 040 842 0501
veli.liikanen(at)mamk.fi

Faktat

Yhteisön palveluksessa - Vapaaehtoistoimintaohjelman malli toisen asteen opetukselle

01.03.2009 – 31.03.2010

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetusministeriö

Asiasanat