Maanrakennuskohteissa käytettyjen jätemateriaalien tietojen arkistointi sähköiseen ympäristöarkistoon ehkäisee myöhempiä ympäristö- ja terveysriskejä.

Ympäristötiedon sähköisen arkistoinnin ja digitaalisen palvelutoiminnan kehittäminen ympäristöturvallisuuden ja vähähiilisyyden edistämiseksi -hanke toteutettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Metsä, ympäristö ja energia -painoalalla. Hankkeen tavoitteena oli lisätä maarakennuskohteissa käytettävien jätemateriaalien myöhempää jäljitettävyyttä. Hanke edisti tätä kehittämällä jäljitettävyyteen sähköistä arkistointia ja digitaalista palvelutoimintaa.

Hankkeen aikana selvitettiin käytettävissä olevan ympäristödatan ominaisuudet ja käytettävyys. Dataa käytettiin interaktiivisen kartta-aineiston sekä ympäristöarkiston tietolähteenä. Hankkeessa suunniteltiin ja luotiin ympäristöarkistosovellus. Hankkeessa toteutettiin ympäristöarkiston pilotointi ja demoaminen, joiden käytettävyyttä ja monistettavuutta arvioitiin hankkeen aikana kohderyhmän kanssa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin selvitys mahdollisuuksista ja esteistä liittyen jätteiden hyötykäyttöön ja lupamenettelyihin. Esiselvityshankkeen tuloksena tunnistettiin toimenpiteet, joiden avulla jätemateriaalin sähköisen rekisteröinti- ja arkistojärjestelmän kehittäminen ja hyödyntäminen on mahdollista.

Hankkeen tulokset ovat luettavissa tarkemmin hankkeen loppujulkaisusta linkistä http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-003-6.

 

Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta ja Metsäsairila Oy.

 

Lisätietoja

Riina Tuominen
projektipäällikkö
+358 40 637 1482
riina.tuominen(at)xamk.fi

 

 

Faktat

YMPÄRISTÖARKISTO - Ympäristötiedon sähköisen arkistoinnin ja digitaalisen palvelutoiminnan kehittäminen ympäristöturvallisuuden ja vähähiilisyyden edistämiseksi

01.01.2016 – 28.02.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Metsäsairila Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 106 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta