Kohdataan NY -yrityksemme muodostui kasaan kolmesta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) opiskelevasta ja eri aloilta tulevista loppuvaiheen opiskelijoista. Hannu Numminen (Metsätalousinsinööri) edustaa yrityksemme kokemusta ja viisautta omaten rautaisen kokemuksen yli kahdenkymmenen vuoden ajalta metsätalousteollisuudesta. Hannu omaa kokemusta isojenkin projektien läpiviennistä ja osaa hahmottaa hyvin kokonaiskuvan ja olennaisuuden asioista, kokemus puhuu puolestaan. Erkki Moilanen (Sairaanhoitaja AMK) tulee toimeen kaikkien ihmisten kanssa ja on asiakaskontakteissa parhaimmillaan. Aikaisempaa työkokemusta Erkillä on mm. kuljetusalalta kansainvälisissä tehtävissä. Markus Ylä-Oijala (Liiketalous, tradenomi) on porukkamme markkinointivastaava ja tuo kokemuksensa myynnin parista esiin ottamalla aina huomioon asiakkaan tarpeet.

 

Aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä meillä ei ollut kellään, mutta kaikilla oli kytenyt ajatus ja haave mahdollisesta oman yrityksen perustamisesta. Tämä yhteinen haave toimikin kaikilla ryhmässämme kannustimena hakeutua NY Start up -opintojen pariin, koska ajattelimme, että kurssi tarjoaa matalan kynnyksen lähestymisen yrittäjyyttä kohti.

Idean yrityksemme toiminnalle, lähteä tarjoamaan apua pieniin kotitalousaskareisiin omakotitaloissa asuville henkilöille, saimme kurssilla järjestetyn aivoriihen myötä. Yrityksemme tarjoama palvelu on saanut kovasti positiivista palautetta erityisesti ikääntyvien henkilöiden keskuudessa ja tämä kävi ilmi Mikkelin joulumarkkinateltassa järjestetyssä tapahtumassa, jossa myimme yrityksemme palveluita ja samassa yhteydessä tiedustelimme ihmisten suhtautumista yrityksemme toimintaan. Haasteeksi toiminnallemme on osoittautunut se, että toimimme opintojemme ohessa, emmekä pysty tarjoamaan palveluita päivystysluonteisesti ympärivuorokauden.

 

Kohdataan NY esittelemässä palveluitaan Mikkelin Jouluteltalla joulukuussa 2017.

 

 

Tähän saakka kokemukset kurssista ja NY yrityksen pyörittämisestä ovat olleet pääosin positiivisia. Onkin ollut miellyttävä huomata, että yrityksellä olisi taipumus viedä helposti mukanaan, mutta opintojen suorittaminen on tällä hetkellä kuitenkin ensisijainen tehtävä, joten NY-kurssi tarjoaa hyvän mahdollisuuden ”harrastaa” yrittäjyyttä matalalla riskillä.

Yrityksemme on tällä hetkellä kynnysvaiheessa, koska arvioimme, tulisiko yrityksemme palveluntarjoamisen pääkohderyhmä siirtää pienyritysten suuntaan yksityisasiakkaiden sijaan. Yksityishenkilöiden avuntarpeeseen vastaaminen on osoittautunut haasteelliseksi, koska avun tarve on usein hetkellinen ja päivystysluonteinen. Pienyrittäjille voisimme tarjota palveluita paremmin ennakkoon tiedettyjen työtarpeiden mukaan.

Tieto siitä, että yritys tulee ajaa alas melko lyhyen ajan sisällä asettaa oman haasteensa sille, että yrityksen toiminnan loppuaika olisi mahdollisimman tehokas ja saisimme siitä uutta oppia jatkoa ajatellen. Osalla ryhmäläisistämme onkin jo varsin selvät sävelet, että opinnoistaan valmistuttuaan he tulevat toimimaan yrittäjänä, joten kurssin voidaan ajatella ainakin vahvistaneen tämän ajatuksen kypsymistä ja luottoa omaan osaamiseensa, että uskaltaa toimia yrittäjänä.

 

Kohdataan NY

Erkki Moilanen, Hannu Numminen, Markus Ylä-Oijala

 

Yrittäjäksi – opiskelijoille tukea yrittämisen alkuun –hankkeessa kehitetään yrittäjyyden polkuja opiskelijoille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta (01.05.2017 – 31.08.2019) rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea nuorta tai opiskelijaa yrittäjyyden polulle lähtemisessä. Syksyn 2017 aikana XAMKissa on lähdetty toteuttamaan NY Start Up-ohjelmaa ja tämän lisäksi tarjoamaan opiskelijoille erilaisia mahdollisuuksia innostua ja oppia yrittäjyydestä. NY Start Up -ohjelma starttasi syyskuussa Mikkelin kampuksella. Tässä 10 opintopisteen kokonaisuudessa korkeakouluopiskelijat perustavat lukuvuoden ajaksi monialaisen, oikealla rahalla toimivan miniyrityksen.