Hirvensalmella pidettiin Osuuspankin tiloissa ”Monimuotoiset metsät” tilaisuus 15.2.2017. Tilaisuuteen kutsuttiin metsänomistajia ja metsäalan toimijoita Hirvensalmelaisen lehti-ilmoituksella, kirjeitse ja www.maaseutukuriiri internet sivuilla. Tapahtumaan osallistui 18 henkilöä. Tilaisuudessa Hirvensalmen Osuuspankin johtaja Kirsi Hännikäinen luennoi metsästä sijoituskohteena ja OP-ryhmän tarjoamista asiantuntijapalveluista.

Luonnonvarakeskuksen Sauli Valkonen piti perusteellisen esitelmän eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuutavoista ja sen kannattavuudesta. Metsänomistajat esittivät kysymyksiä koskien ranta-alueiden käsittelyä ja puukaupan hinnoittelua eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuussa. Keskusteltiin myös menetelmän riskeistä, joista merkittävimmät ovat korjuuvauriot ja juurikäävän aiheuttama puuston lahoaminen.

Luennon jälkeen siirryttiin maastokohteelle Mäntyharjulle Salmelan tilalle. Maastossa perehdyttiin erilaisiin metsänkäsittely menetelmiin, joita olivat ylä –ja alaharvennus, poimintahakkuu, suojuspuuhakkuu sekä kaistalehakkuu. Hakkuukohteilla keskusteltiin energiapuun korjuusta ja sen mahdollisista hyödyistä metsän uudistamisessa luontaisesti. Maastoretkeilyn jälkeen syötiin retkieväät ja paistettiin makkarat.

 

Kirjoitti: Rauno Kousa, projektipäällikkö