Kouvolan Alvar Aalto -viikko tuo elokuun puolivälissä paljon erilaista tapahtumaa kaupunkiin! Tiedossa on – mikäli koronatilanne sallii – esimerkiksi Aalto-dokumentin elokuvailta ja ohjaajatapaaminen, Tehtaanmäestä inspiroitunutta tanssitaidetta, arkkitehtuuriaiheisia luentoja, pop-up -ravintola japanilaiseen henkeen sekä Aalto-leivonnaisia. Tapahtumakokonaisuus on kaikkien yhteinen kaupunkifestivaali, joka levittäytyy koko Kouvolan alueelle kyliltä keskustaan. Yksi keskeinen tapahtumapaikka on hankkeen kohdealue Inkeroinen-Anjala eli Ankkapurhan kulttuuripuisto. Viikko järjestetään vuosittain vaihtuvassa Aalto-kaupunkiverkoston puheenjohtajakaupungissa. Vuonna 2021 viikko juhlistaa teollista rakennusperintöä Kouvolassa.

 

Kouvola on todellinen Aalto-kaupunki

Kouvolan Inkeroisissa on varsinainen Aallon arkkitehtuurin keskittymä. Aalto suunnitteli 1930-luvulla Tampellalle Anjalan paperitehtaan, asuinalueen tehtaan työntekijöille (tunnetaan nykyään Tehtaanmäen asuinalueena), Tehtaanmäen koulun ja Karhunkankaan omakotitaloalueen. Alueella on useita rakennustyyppejä, funktionalismia ja Aallon ominaispiirteitä henkiviä rakennuksia. Ne olivat aikanaan erittäin moderneja, etenkin varhaisemman puutaloarkkitehtuurin rinnalla! Inkeroisten teollinen yhdyskunta syntyi 1800-luvun lopulla puuhiomon ja kartonkitehtaiden perustamien myötä. Inkeroisten Tehtaanmäki edustaa teollista kulttuuriperinnön lisäksi sosiaalihistoriaa ja asumisen arkea. Suurin osa Aallon taloista on yhä asuinkäytössä. Tehtaanmäen alue on yksi Älykkäiden kulttuurikylien kehityskohteista.

 

Tehtaanmäen koulu Kouvolan Inkeroissa on viimeinen Aallon suunnittelema yhä alkuperäisessä käytössä oleva peruskoulu. Kuva Laura Lehtinen 2021.

 

Tehtaanmäen koulu (1938–39) on eräs viikon tapahtumapaikoista. Koulurakennuksen tulevaisuus on ajankohtainen aihe Kouvolassa ja sitä käsitellään Tehdes-webinaarissa. Vielä muutaman vuoden koulu on ainoa Aallon suunnittelema yhä alkuperäisessä käytössään oleva peruskoulu. Rakennuksen koulukäyttö on kuitenkin päättymässä lähivuosina kouluverkkouudistuksen myötä. Kaupunki ja Xamkin Luovien alojen tutkimusyksikkö tekevät yhteistyötä rakennukseen sopivan, sen kulttuuriperintöarvoja kunnioittavan ja taloudellisesti kannattavan käyttötarkoituksen löytämiseksi. Asiantuntijoina ovat toimineet allekirjoittanut kulttuuriperintöalan osaaja sekä palvelumuotoilija Anu Vainio – eli nykyinen Älykkäät kulttuurikylät tiimi!

Älykkäät kulttuurikylät on tehnyt yhteistyössä Xamkin opetuksen kanssa videon, joka esittelee koulua rakennuksena, kulttuuriperintönä ja kehityskohteena. Videon ensiesitys webinaarissa Tehtaanmäki Design – Building as an Educator.

 

Kehittyvä Tehtaanmäki

Eräs aiemman koulun tulevaisuuteen liittyvän kehitystyön tuloksena syntynyt potentiaalinen käyttötarkoitus on lasten ja nuorten arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus. Opetuskäyttö jossain muodossa sekä työpajatoiminta sopisi erinomaisesti alkuperäiseen tarkoitukseen ja lapsille suunniteltuun rakennukseen. Tämä ei välttämättä vaatisi suuria muutoksia itse rakennukseen. Arvokkaiksi todetut arkkitehtoniset piirteet ja autenttiset sisätilat on pyrittävä turvaamaan myös jatkossa.

Lisäksi Kymijoen toisella puolella sijaitsee Nuorisokeskus Anjala. Se on ammattimainen toimija ja palveluntarjoaja, joka järjestää leirikoulutoimintaa ja aktiviteetteja palveluineen sadoille nuorille ympäri maailmaa ja edistää alueen kulttuurimatkailua. Tehtaanmäeltä pääsee kätevästi kävellen tai pyöräillen patosiltaa pitkin Anjalan puolelle. Alue muodostaa Ankkapurhan kulttuuripuiston, joka on kulttuurihistoriallinen, vehreä ja kerroksellinen kokonaisuus. Toimintaympäristö tarjoaa mahtava edellytykset kehitystyölle.

Kehitystyön ja verkostoitumisen myötä on jo löytynyt useita sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita arkkitehtuuri- ja muotoilukeskuksen piiristä. Koulun uuden toiminnan lisäksi koko Tehtaanmäellä on potentiaalia kehittyä asumisen, työn ja vapaa-ajan paikkana. Tehtaanmäestä voisi muodostua todellinen Älykäs kulttuurikylä! Kehitystyötä jatketaan ja erilaisia tulevaisuuden toimintamalleja tarkastellaan. Älykkäät kulttuurikylät auttaa koulun uuden käytön löytämisessä sekä alueen kehitystyössä. Koulurakennuksen ympärille kehitettävä toimiva konsepti toisi elinvoimaa seudulle.

 

Aula on arkkitehtonisesti merkittävä, keskeinen tila Tehtaanmäen koulussa. Kuva Laura Lehtinen 2021.

 

Voimaa kulttuuriperinnöstä

Ennen Aalto-viikkoa järjestää Alvar Aalto -säätiö kansainvälisen arkkitehtuuriseminaarin, Alvar Aalto symposiumin. Sen teemana on Future of Industry ja käsittelyssä mm. teollisuusrakentamisen tulevaisuus, tehdasmiljööt, rakennusten ja teollisuusalueiden uuskäyttö. Verkkoseminaari tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen. Yhteiskunnan ja teollisuustuotannon muutokset tarjoavat mahdollisuuksia luovaan uudistumiseen. Symposiumin aiheet täydentävät Aalto-viikkoa ja auttavat ymmärtämään Inkeroisten teollista kulttuuriperintöä laajemmassa kontekstissa.

Aallon arkkitehtuuri ja Kouvolan teollinen kulttuuriperintö ovat lähtökohtia Aalto-viikolle. Ohjelmaa järjestävät monet eri tahot oppilaitoksista ravintoloihin ja yrityksistä museotoimeen. Tapahtumat tulkitsevat aihetta monin eri tavoin. Aalto-viikko todistaa, että kulttuuriperintö on läsnä oleva voimavara ja inspiraation lähde, josta voi ammentaa sisältöä tapahtumiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä kaupunkifestivaali on mitä mainioin tapa lisätä niin yhteisöllisyyttä, tietoisuutta kulttuuriperinnöstä kuin osallistumisen mahdollisuuksia – ja ennen kaikkea alueen pito- ja vetovoimaa. Se jos mikä on älykästä!

 

Kouvolan Alvar Aalto -viikko järjestetään 14.-22.8.2021. Lue lisää tapahtumasivulta!

Tehdes – Arkkitehtuuri -ja muotoilukasvatuksen tapahtumakokonaisuus sisältää suomenkielisen webinaarin, englanninkielisen webinaarin Building as an Educator, lasten ja nuorten leirin sekä syyskuussa innovaatiopäivät.

 

Kirjoittanut

Laura Lehtinen
Projektipäällikkö