Hyvinvoinnin edistäminen kiinnostaa. Osalle oli tarjolla seisomapaikkoja, mutta sehän sopii teemaan.

Myllyn ideana on jauhaa tulevaisuudessa hyvinvointia Etelä-Savoon yhteiskehittämällä vaikuttavuudeltaan todennettuja hyvinvointipalveluita. Kyseessä on Xamk Active Life Labin lanseeraama työpajoista ja palvelutestauksesta koostuva kehittämiskokonaisuus, jota kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa. Yhteistyössä järjestäjinä ovat mukana Miksei Mikkeli, Xamk Pienyrityskeskus ja Esedu.

Kaikki suuret asiat lähtevät liikkeelle pienestä. Ensimmäisen työpajan (24.1.) teema Jyvät akanoista viittaa aikoinaan maanviljelyksessä käytettyyn viljan puhdistuskeinoon. Puhdistuksen loppuvaiheessa jyvät eroteltiin akanoista – hyvät asiat huonoista – puusta tai tuohesta valmistetussa pohdinaltaassa. Roskat hypitettiin pohdittaessa reunan yli, jolloin jäljelle jäi puhtaita jyviä.

Hyvinvoinnin edistämisen jyviä eroteltiin akanoista ryhmien jalostaessa hyvinvoinnin edistämisen ongelmakohtia konkreettisiksi haasteiksi. Paikalle kokoontui monipuolinen joukko yritysten ja muiden organisaatioiden edustajia sekä opiskelijoita. Osallistujien moninaisuus tuo mukanaan uusia kohtaamisia ja verkostoitumisen paikkoja sekä toisaalta järjestäjille haasteen vastata kirjaviin odotuksiin ja tarpeisiin. Avoin mieli ja aktiivinen osallistuminen työskentelyyn takaavat yleensä osallistujalle parhaan annin työpajasta.

Yhdistävä nimittäjä osallistujien kesken löytyy siitä, että he tuottavat hyvinvoinnin edistämiseen tähtääviä ratkaisuja ja näkevät yhteistyössä Active Life Labin kanssa potentiaalia. Osallistujatahojen ratkaisut hyvinvoinnin edistämiseen ovat keskenään hyvinkin erilaisia – kulttuuripalveluista geenitesteihin ja ergonomisiin kalusteisiin.

Haasteet alkavat hahmottua työpajan edetessä.

Työpajan tuloksena ryhmät kirjasivat muun muassa seuraavat haasteet, joita seuraavassa vaiheessa rajataan ennen ratkaisujen kehittämistä:

  • miten työhyvinvointi määritellään yhteismitallisesti: miten työhyvinvointia mitataan ja kuinka hyödyt osoitetaan talouden mittareilla?
  • oikean työpisteen hyödyntäminen oikeaan kohteeseen ja oikealle henkilölle: millä mittareilla/datalla mitataan?
  • miten löytää sopiva mittaristo siihen, kuinka taide ja kulttuuri edistävät ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia? (sosiaalinen, psyykkinen, fyysinen hyvinvointi)
  • kuinka hyvinvointidataa voidaan hyödyntää ihmisen arjessa: kuinka tulokset saadaan havainnollisiksi, konkreettisiksi ja uppoamaan huumorin keinoin asiakkaille?

Mukana kehittämisessä on iso joukko Xamkin liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita, jotka pääsevät työpajojen välillä työstämään tiimeissä ratkaisuja tosielämän haasteisiin.

Active Life Labin näkökulmasta Myllyn tavoitteena on tuoda hyvinvoinnin edistämisen toimijoita yhteen ja rakentaa yhteistyötä käytännön tekemisen kautta. Tässä työssä on nyt otettu ensimmäisiä askeleita.

Jos et nyt ehtinyt Myllyyn mukaan niin ei hätää – tulevaisuudessa tulee uusia mahdollisuuksia ja toimintamallia särmätään kevään kokemusten perusteella. Jatkossa osallistujat pääsevät mukaan astetta valmiimpaan ja räätälöidympään kehittämiskokonaisuuteen.

Tutustu täällä ensimmäisen työpajan tuloksiin: https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2017/10/Xamk-Active-Life-Lab-Mylly-tyopaja-1-esitys.pdf

kirjoittaja: Viljo Kuuluvainen

Etelä-Savon maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittama Älykäs hyvinvointilaboratorio-hankekokonaisuus koostuu investointihankkeesta sekä toiminnan käynnistämishankkeesta. Hankkeiden kesto on 1.5.2017-30.4.2019.