Savonlinnassa toimiva Aquaflow Oy on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiajohtaja sellu- ja paperiteollisuuden jäteveden ja lietteen käsittelyn ratkaisujen toimittajana. Yritys on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana, ja vuonna 2021 liikevaihto ylitti 25 miljoonaa euroa.

 

Yritys on tehnyt yhteistyötä kauan Xamk Kuitulaboratorion kanssa, ja metsäteollisuuden jätevesitutkimus onkin ollut jo yli 10 vuoden ajan Kuitulaboratoriolle tärkeä tutkimus- ja kehityskohde. Kuitulaboratoriossa on panostettu jäteveden ja lietteiden käsittelyn kokeelliseen ja analyyttiseen tutkimukseen sekä pilotointeihin.

 

Moderni iso sellutehdas kuluttaa vuodessa 5-6 miljoonaa kuutiota prosessivettä, ja tehtaiden hallittava jätevesikuorma on suuri. Tehtaiden ollessa entistä suurempia, kasvaa tarve myös parantaa vedenpuhdistusta.

 

Xamk Kuitulaboratorio haastatteli Aquaflow Oy:n teknologiasta ja suunnittelusta vastaavaa varatoimitusjohtaja Matti Kumpulaista ja tiedusteli kokemuksia yrityksen ja Xamkin välisestä yhteistyöstä.

 

Xamk kouluttaa Savonlinnassa biotuotetekniikan insinöörejä – minkälaista yhteistyötä teette alan opetuksen kanssa ja miten sitä voisi kehittää?

– Aquaflow on pitänyt yritys- ja vedenpuhdistusteknologiasta luentoja Xamkin opiskelijoille ja erilaisia harjoitustyöprojekteja on ollut myös useita. Olemme teettäneet Xamkin Savonlinnan insinööriopiskelijoilla lopputöitä ja tänäkin kesänä meillä on Xamkin Biotuotetekniikan opiskelijoita kesäharjoittelussa. Vesiosaajia tarvitaan yritykseemme ja haluamme kehittää alan yhteistyötä erityisesti Xamkin Savonlinnan Biotuotetekniikan insinöörikoulutuksen kanssa, Matti Kumpulainen sanoo.

– Insinöörityökalut, kuten modernit suunnittelutyökalut, ovat tärkeitä meille tuleville työntekijöille. Lisäksi kannustamme Xamkia kansainväliseen yhteistyöhön vahvojen metsäteollisuusmaiden kanssa Euroopassa, Pohjoismaissa, Etelä-Amerikassa.

 

Xamk Kuitulaboratorio tekee Savonlinnassa metsäteollisuuden prosessitutkimusta. Minkälaista yhteistyötä Aquaflow tekee Kuitulaboratorion kanssa?

– Xamkin TKI-toiminta palvelee erityisesti globaalin Pulp & Paper -liiketoimintamme teknologiakehitystä, ja selluteollisuuden veden ja lietteiden käsittelyn kehittäminen on yhteistyömme keskiössä. Perusteknologioiden, biologisen ja tertiäärikäsittelyn, lisäksi panostetaan uusiin teknologioihin ja alan kehityksessä mukana pysyminen edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Tutkimuksissa painottuu nyt ja entistä enemmän tulevaisuudessa kiertotalousratkaisujen, prosessi- ja jätevesikiertojen ja sisäisten käsittelytekniikoiden ja myös jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämis- ja kierrätysteknologioiden kehittäminen. Esimerkkinä voidaan mainita biohiili-pohjaiset uudet puhdistusapplikaatiot.

 

Miten tärkeänä Aquaflow kokee Xamk Kuitulaboratorion kanssa tehtävän yhteistyön? Missä on onnistuttu?

– Yhteistyömme jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Xamk tekee meille tilaustutkimuksena yrityskohtaisia tutkimushankkeita. Olemme mukana myös laajemmissa julkisrahoitteisissa projekteissa. Kolmanneksi teetämme suoraan liiketoimintaamme tukevaa tutkimustyötä ja teknisiä selvityksiä Kuitulaboratorion asiantuntijoilla. Tärkeää on päivittäin yhdessä tekeminen meidän ja Xamkin asiantuntijoiden kanssa. Nämä tukevat jokapäiväistä liiketoimintaamme, ja tämän tyyppinen kumppanuus on meille todella arvokas asia.

– Lisäksi esimerkiksi Aquaflown pilot-laitteistoja hyödynnetään Xamk Kuitulaboratoriossa tehtävissä tutkimuksissa. Tälläkin sektorilla on paljon kehitysmahdollisuuksia, yhdessä voimme tarjota todella kattavan tutkimuskokonaisuuden metsäteollisuuden vesiteknologian alalla.

 

Miltä näyttää yhteistyön tulevaisuus Xamkin kanssa?

– Me Aquaflowlla toivomme, että yhteistyö on mahdollisimman aktiivista, ja tätä meidän kaikkien on vieläkin kehitettävä. Myös meidän asiakkaana tulisi vielä paremmin oppia hyödyntämään Xamkin hyviä resursseja ja tutkimuslaitteistoja alan kehittämiseksi. Toki myös palvelutoimittajan eli Xamkin puolelta tarvitaan jatkuvaa aktiivisuutta uusien ideoiden ja kehitystarpeiden esittämisessä, vaikka tämä kaikkien kiireiden keskellä ei aina helppoa olekaan.

– Kokonaisuutena näemme, että yhteistyömme jatkuu vähintään nykytasolla tulevina vuosina. Metsäteollisuuden jätevedenkäsittelyn tutkimus- ja kehitystarpeita on lukuisa joukko, ja tuotekehitystä ohjaavat eri maissa sijaitsevien tehtaiden tarpeet, lupaehdot ja vesivarojen niukkuus. Kehitettävien teknologioiden on oltava myös sekä investointi- että käyttökustannusmielessä tehokkaita ja ehdottoman luotettavia tehtaiden käytön kannalta. Biologisen puhdistuksen tehostaminen edelleen, jäteveteen ohjautuvien erilaisten ligniinijakeiden poisto tehokkaasti, klooriyhdisteet ja AOX -päästöjen minimointi ovat ainakin tulevaisuudessa tutkimustamme ja teknologiakehitystä ohjaavia asioita.

 

Kuva. Xamk Kuitulaboratorio ja Aquaflow hyödyntävät yhteisiä pilot-tutkimuslaitteita vesitutkimuksissa.

 

Aquaflown varatoimitusjohtaja Matti Kumpulaista haastatteli ja jutun kokosi tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen, Xamk Metsä-Ympäristö-Energia.