Kansainvälinen matkailun tietotekniikan ENTER-konferenssi järjestettiin tällä kertaa Sandtonissa, Johannesburgin suurkaupunkialueella Etelä-Afrikassa 18.-20.1.2023. Sandton on koko Etelä-Afrikan liike-elämän keskus ja tunnetaan erityisesti liikematkailukohteena. ENTER-konferenssissa oli arviolta pari sataa osallistujaa ja Suomestakin kohtuullisesti edustajia mukana. Yhteensä kuultiin 6 keynote-puheenvuoroa ja 41 tutkimusesitystä ja lisäksi ohjelmassa oli mm. tohtorikonsortio, paneeleja ja vapaamuotoisempia tilaisuuksia.

Konferenssissa kuultiin kuusi keynote-puheenvuoroa, kuvassa puhuu paikallisten matkailuviranomaisten johtaja

ARMikkeli-hankkeen projektipäällikkö Timo Partala esitteli konferenssissa hankkeen puitteissa kehitettyä lisätyn todellisuuden toteutusta Mannerheimin salonkivaunusta, jossa vaunua voi tarkastella tablettitietokoneen avulla myös sisältäpäin kävelemällä AR-vaunun sisällä. AR-toteutuksesta tehdyssä käyttäjätutkimuksessa sen käyttäjäkokemus arvioitiin hyväksi testikäyttäjien toimesta. Tulokset osoittivat myös, että käyttäjille syntyi lisätyn todellisuuden avulla salonkivaunusta tarkka tilallinen mielikuva ja tilakokemus, vaikka sen katseluun käytettiin tablettitietokonetta immersiivisten teknologioiden sijaan. Tutkimuksesta tehty julkaisu “User Experience and Spatial Presence in a Walk-In Augmented Reality 3D Model for Tourists” oli esittelyvuorossa heti ensimmäisenä varsinaisena konferenssipäivänä.

Esitys herätti vilkasta keskustelua ja poiki yhteydenottoja konferenssin aikana vielä esityksen jälkeenkin. Esityksen alussa kerrottiin taustaa hankkeesta ja sen toteutusympäristöstä, mikä toi positiivista huomiota ylipäätään Mikkelin matkailulle. Huomiota lisäsi myös se, että ARMikkeli-hankkeen julkaisu oli valittu yhdeksi kuudesta artikkelista, jotka olivat konferenssissa ehdolla parhaan julkaisun palkinnon saajiksi. Lopulta saimme toiseksi parhaan julkaisun kunniakirjan kategoriassa ”Best Short Paper Award”, johon osallistui yhteensä 24 julkaisua. Konferenssin kaikki julkaisut ovat avoimesti luettavissa konferenssin proceedings-kirjassa:

Konferenssin proceedings-kirja.

Yleisesti ottaen konferenssissa olivat aiheista paljon esillä data, AR- ja VR-teknologiat, sosiaalinen media sekä matkailukokemukset ja -arvostelut. Erityisesti konferenssin keynote-puhujat korostivat datan merkitystä matkailutoiminnan johtamisessa ja alueellisessa päätöksenteossa ja algoritmeihin ja analytiikkaan päästiin syventymään tarkemmin tutkimusesityksissä. Metaverse, virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus olivat vahvasti esillä tutkimuspuheenvuoroissa. Sosiaalisen median puolelta erityisen hyvin esillä olivat lyhyet TikTok-tyyppiset matkailuvideot ja vloggaus.

Suomalaisittain mielenkiintoinen esitys oli esimerkiksi Suomen kanssa samankokoisen Skotlannin Traveltech-yhteisön johtajan Joshua Ryan-Sahan keynote-puheenvuoro, jossa hän esitteli paikallista tutkimustoimintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Korona-aikana aloitettu matkailun pelastusohjelma keskittyi tutkimaan mm. paikkatietoista dataa ja tartuntojen leviämistä tapahtumissa, minkä avulla pyrittiin tuottamaan uudenlaisia näkemyksiä kansallisen päätöksenteon tueksi. Kulttuurien kartoitusprojektissa puolestaan kartoitettiin ja mallinnettiin eri alueiden erityispiirteitä, mikä mahdollistaa erilaiset markkinointistrategiat eri alueille. Datan avulla pyrittiin myös vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja mahdollistamaan esimerkiksi ympäristöystävällisemmät lentovalinnat. Tulevaisuuden mahdollisuuksia on heillä tunnistettu mm. avoimissa ja yhteisöllisissä ratkaisuissa ja joustavissa malleissa, robotiikassa ja tekoälyssä sekä virtuaaliläsnäolossa. Tulevaisuudessa Traveltech aikoo keskittyä muun muassa teknisten kehittäjien välittämiseen ja yhteensaattamiseen, erilaisten kokeilujen edistämiseen, tutkimustulosten käytäntöön saattamiseen ja uusien strategisten kumppanien löytämiseen.

Joshua Ryan-Sahan keynote-puheenvuoro

Matkailukokemuksena Etelä-Afrikka ylitti odotukset. Suomalaiseen tee se itse -yhteiskuntaan verrattuna oli virkistävää, kun palveluhenkilökuntaa ja muita ihmisiä oli läsnä joka paikassa ja asiat selvisivät usein helposti lähimmältä henkilöltä kysymällä. Ennen matkaa hieman arvelluttanut turvallisuuskaan ei ainakaan turistialueilla muodostunut ongelmaksi. Nähtävää ja aktiviteetteja maassa olisi riittänyt vaikka useaksi viikoksi.

Sandtonissa oli tarjolla eksoottisiakin ruokalajeja.