Xamkin hanke ”Lisätty todellisuus matkailun edistäjänä – ARMikkeli” tarjosi 28.10.2022 Mikkelin Museoiden yö -tapahtuman vierailijoille mahdollisuuden kokeilla Mannerheimin salonkivaunusta tehtyä lisätyn todellisuuden toteutusta. Mahdollisuus koekäyttöön järjestettiin yhteistyössä Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa. Salonkivaunusta tehty kolmiulotteinen malli tuotiin tällä kertaa Päämajatalon pihaan, jotta kokeilu tavoittaisi mahdollisimman paljon Museoiden yön kävijöitä. Salonkivaunun kolmiulotteista mallia katsottiin lisätyssä todellisuudessa tablettitietokoneiden avulla, joita oli yleisön käytettävissä yhteensä kolme kappaletta. Mallia katseltiin tabletin lävitse ja sen sisällä voi kävellä ja katsella ympärilleen vapaasti. Oikeaan Mikkelin rautatieasemalla sijaitsevaan salonkivaunuun pääsee sisälle vain yhtenä päivänä vuodessa, mutta AR-teknologian avulla salonkivaunusta tehdyssä 3D-mallissa voi vierailla milloin vain.

Salonkivaunun 3D-malli Päämajatalon pihassa

Sovellus oli kokeiltavana Päämajatalon pihassa kello 17-21. Paikalle hankittiin lisävalaistusta, jolla varmistettiin sovelluksen toimivuus myös pimeällä. Sovellusta kokeili itse noin 50 kävijää ja paikan päällä kävi yhteensä jopa noin 600 henkilöä. ARMikkeli-hanketiimi sai tapahtuman järjestämiseen vahvistusta opiskelija Niko Laurilasta. Yhtenä tavoitteena ARMikkeli-hankkeessa on levittää tietoa lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista eri toimijoille ja suurelle yleisölle ja tämä tavoite täyttyi tapahtumassa hyvin. Käyttäjiltä kerätty vapaamuotoinen palaute oli positiivista ja rohkaisee kehittämään uudenlaisia lisätyn todellisuuden sovelluksia matkailun tueksi jatkossakin.

Päämajatalon pihalla alkoi näkyä tablettitietokoneiden kanssa vaeltelevia lisätyn todellisuuden käyttäjiä heti kello 17 jälkeen.