ARMikkeli-hankkeen ensimmäistä toimintavuotta toteutettiin tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien museoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen aluksi järjestettiin kick-off-tilaisuudet, joissa innovoitiin Mikkelin yhteistä matkailusovellusta sekä yhdessä sidosryhmien kanssa toteutettavia toimijakohtaisia digikokeiluja. Mikkelin yhteistä matkailusovellusta on suunniteltu Päämajakaupunki Mikkeli -brändin alle ja sen alustaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen turkulaisen CTRL Realityn kehittämä Tarina-alusta. Alusta mahdollistaa perinteisen median ja lisätyn todellisuuden sisällön esittämisen käyttäjälle paikkaperustaisesti mobiililaitteessa. Alusta tukee myös tarinallistamista, pelillistämistä, erilaisia kierroksia ja ihmisenkaltaisten hahmojen esittämistä. Alusta on otettu käyttöön hankkeessa ja sille on jo lisätty Mikkelin historiaan liittyvää sisältöä.

Hankkeen toimijakohtaisia kokeiluja tehdään yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien yritysten ja museoiden kanssa. Yritysten toiveesta on kerätty Tarina-alustalla näytettävää sisältöä mm. Karkialammen kasarmialueeseen, Vanhaan kasarmialueeseen ja Naisvuoren ympäristöön liittyen. Hanke seuraa tiiviisti maailmalla tapahtuvaa kehitystä AR- ja VR-teknologioissa ja ottaa käyttöön uusimpia teknologioita, joita hyödynnetään toimijakohtaisissa kokeiluissa. Katso alta muutama esimerkki pisimmällä olevista uusia teknologioita hyödyntävistä kokeiluista.

                                                      

Mannerheimin salonkivaunun lisätyn todellisuuden kokeilu

Mannerheimin salonkivaunun todellisenkokoinen 3D-malli ankkuroitiin oikean salonkivaunun viereen Mikkelin rautatieasemalla lisätyn todellisuuden Tarina-alustaa hyödyntäen. Oikeaan salonkivaunuun pääsee sisälle vain yhtenä päivänä vuodessa, mutta AR-teknologian avulla salonkivaunusta tehdyssä 3D-mallissa voi vierailla milloin vain. 3D-mallia katsellaan tabletin tai matkapuhelimen avulla ja sen sisällä voi kävellä ja katsella ympärilleen vapaasti. Heinäkuun lopussa 2022 hanke järjesti rautatieasemalla testauspäivän, jonka yhteydessä 11 testikäyttäjää käytti salonkivaunun AR-toteutusta käyttäjätutkimuksessa ja arvioi sitä käytön jälkeen kyselylomakkeella. Tulosten perusteella AR-salonkivaunusta syntyi käyttäjille positiivinen käyttäjäkokemus, tarkka mielikuva salonkivaunun tiloista ja myös melko paljon läsnäolon tunnetta. Tuloksilla voi olla myös kansainvälistä kiinnostusta ja niistä on lähetetty artikkeli arvioitavaksi kansainväliseen matkailun tietotekniikan konferenssiin.

                                                      

Mannerheimin salonkivaunun virtuaalitodellisuussovellus

Mannerheimin salonkivaunun 3D-malli ja siihen liittyvä sisältö muokattiin käytettäviksi virtuaalitodellisuussovelluksen kautta esimerkiksi Meta Quest 2 -VR-laseilla. Sovellus toimii jo nyt virtuaalilaseilla siten, että 3D-malli ja kaikki aikaisemmassa web-sovelluksessa ollut media on nyt katsottavissa/kuunneltavissa virtuaalitodellisuudessa. Kehitettiin myös ominaisuus, jonka avulla vaunun esineitä voi käsitellä ja tarkastella VR:ssä. Jatkossa keskitytään vaunun ulkopuoliseen ympäristöön. Valmista salonkivaunun VR-sovellusta harkitaan julkaistavaksi sovelluskaupassa Mikkelin matkailun edistämiseksi.

                                                      

Mannerheimin työhuoneen kokeilut

Mannerheimin työhuoneeseen, joka sijaitsee Päämajamuseossa Mikkelissä, kehitetään kahta erilaista lisätyn todellisuuden kokeilua. Ensimmäisessä kokeilussa Mannerheimin työhuoneen digitaalista sisältöä tuodaan Tarina-alustalle katseltavaksi tabletin tai matkapuhelimen välityksellä lisättyä todellisuutta hyödyntäen. Kokeilu on saatu jo toimimaan tekniikan puolesta, mutta sisältöä parannetaan vielä mm. animaatioiden osalta. Toinen kokeilu liittyy saman sisällön katsomiseen ja käsittelyyn HoloLens 2 -lisätyn todellisuuden laseilla, jotka mahdollistavat monipuolisemman vuorovaikutuksen ja immersiivisemman vaikutelman. Katso alta, kuinka Mannerheimin työhuoneen sisältöä testataan HoloLens 2 -lasien avulla Xamkin studiossa.