Ruuti-hankkeen webinaari pidettiin 3.9.2020. Päivän teemat olivat osa hankkeen koulutustapahtumia. Päivän teema kietoutui yksilön ja työyhteisön näkökulmista aina työnantajan mahdollisuuksiin tukea sukupuolisensitiivistä ja tasa-arvoista työelämää. Asiantuntijoiksi saimme joukon osaavia ammattilaisia.

Aamupäivän ensimmäisessä puheenvuorossa Marita Karvinen (Seta ry) avasi sukupuoleen liittyviä käsitteistöä ja kannusti kyseenalaistamaan ja rikkomaan normatiivisia sukupuoliin liittyviä käsityksiä, ja keskittymään ihmisten vahvuuksiin. Aamupäivää jatkoi Malin Gustavsson (Ekvalita Oy) yhdenvertaisen työyhteisön rakentumisen käytännöistä. Yhdenvertaisuus rakentuu mm. normien purkamisista, inhimillisestä toiminnasta ja tahtotilasta rakentaa hyvää työyhteisöä, jossa tasa-arvoon liittyvät asiat kulkevat jatkuvasti mukana.

Iltapäivän teemat syvensivät tietoa työnantajien ja rekrytoinnin näkökulmista käsin. Sofia Pohls (Finder Seekers Oy) antoi vinkkejä ja työkaluja moninaisen työyhteisöbrändin rakentamiseen. Oleellista työyhteisöbrändin rakentamisessa on se, miten työnantaja ja työyhteisö nähdään ulkoapäin ja miten autenttinen ja totuudenmukainen kuva siitä muodostuu. Tärkeitä asioita seuraavalle työmarkkinoille tulevalle z-sukupolvelle.

Iltapäivän osuutta jatkoivat Kirsi Lantta (Eezy Personel) yhteistyökumppaninsa Miira Leinosen (Talent Adore) kanssa rekrytoinnista ja tekoälyn hyödyntämisestä rekrytoinnissa. Rekrytoinnin ammattilaiset tukevat työnantajia osaavan henkilöstön rekrytoinnissa myös tekoälyn avulla. Tekoäly ei valitse työntekijää, mutta avustaa potentiaalisten osaajien seulomisessa. Tekoälyn etuutena on se, että tekoäly tutkii työnhakijoiden osaamisia objektiivisesti. Oikein rakennettuna tekoälyltä puuttuvat ennakkoasenteet ja aiemmat mallit suhteessa työyhteisön osaajajoukon määrittelyn traditioihin.

Sukupuolisensitiiviset käytännöt ohjauksessa ja rekrytoinnissa tukevat ihmisten mahdollisuuksia, kykyä ja tietoisuutta saavuttaa oman elämänsä ammatillinen unelma sukupuolestaan riippumatta. Viestinnällä ja asenteilla on iso rooli tässä tehtävässä. Sukupuolisensitiivinen ajattelu on myös strateginen valinta tulevan työvoiman saatavuudessa, työhyvinvoinnissa ja työssä pysymisessä. Muistakaamme siis kiinnittää sukupuolisensitiivinen muistilappu omiin puheisiimme ja tekoihimme.

Ruutia työyhteisöihin -webinaarissa esitetyt aineistot löydät täältä:

Mitä sukupuolen moninaisuus tarkoittaa? Marita Karvinen, koulutusasiantuntija, Seta ry
Lataa Marita Karvisen esitys tästä

Yhdenvertainen työyhteisö Malin Gustavsson, toiminnanjohtaja, Ekvalita Oy
Lataa Malin Gustavssonin esitys tästä

Moninaisen työyhteisöbrändin rakentaminen  Sofia Pohls, Co-Founder& CEO, Finders Seekers Oy
Lataa Sofia Pohlsin esitys tästä

Tekoälystä tasa-arvoa rekrytointiin Kirsi Lantta, Eezy Personnel, & Miira Leinonen, Chief Marketing Officer (CMO), TalentAdore Ltd.
Lataa Kirsi Lantan esitys tästä
Lataa Miira Leinosen esitys tästä

 

Artikkelin kansikuva: Kirsi Koivikko