Research on Current and Development Needs in the Automotive and Motorsport Industry -tutkimusjulkaisun aiheena on autoalan nykytilanne Suomessa ja sen kehitys seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi julkaisu pureutuu autourheilun kehitykseen eurooppalaisittain, kun autoteknologia sähköistyy ja päästötavoitteet kovenevat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoima Race4Scale-hanke keskittyy autoalan markkinoihin ja moottoriurheiluun Suomessa ja Venäjällä. Mukana on viisi oppilaitosta Kouvolasta ja Pietarista sekä pietarilainen yhdistys, johon kuuluu alueella toimivia kansallisia ja kansainvälisiä autoteollisuuden yrityksiä.

Hankkeen toteuttajilla on voimakkaat yhtymäkohdat aiheeseen. Autoteollisuudella on vahva asema Pietarin alueella, jossa sijaitsee useita tunnettuja autotehtaita kuten Ford, Nissan ja Renault. Kouvolan seutu puolestaan on profiloitunut autourheilun osaamiskeskuksena alan koulutuksen myötä ja KymiRing vahvistaa tätä osaamista. Kansainväliset luokitukset täyttävällä moottoriradalla tullaan autourheilun lisäksi tekemään myös testaus-, tutkimus- ja koulutustoimintaa. Näistä lähtökohdista Race4Scale-hanke tutkii autoalan ekosysteemiä suomalais-venäläisessä yhteistyössä.

 

Mitkä tekijät vaikuttavat henkilöautoihin ja -autoiluun vuoteen 2030?

Tutkimuksessa tarkasteltiin henkilöautoilun ja -autojen muutoksia Suomessa vuosina 2020-2030 keskittyen erityisesti teknologisiin muutoksiin. Henkilöautoilu ja -autot ovat käymässä läpi valtaisaa murrosta, jonka merkitys jopa ylittää siirtymisen hevosvaunuista hevosettomiin vaunuihin. Tätä murrosta ajavat niin poliittiset, ympäristölliset, sosiaaliset, teknologiset kuin taloudellisetkin tekijät.

Muutokset tarjoavat uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta ne monimutkaistavat autoalan toimintaympäristöä ja kasvattavat kuluttajien sekä alan toimijoiden epävarmuutta. Päästöjen vähentämistavoitteisiin pyrkiminen vaatii vaihtoehtoisten käyttövoimien kehittämistä autovalmistajilta ja omaksumista kuluttajilta. Liikenteen automatisaatiolla tavoitellaan positiivisia vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, tuottavuuteen ja matkustusmukavuuteen. Mahdollisuuksia ja vaatimuksia uusille liiketoimintamalleille ja palveluille syntyy, kun yhteiskunta, kuluttajakäyttäytyminen ja digitalisaatio kehittyvät.

Henkilöautoilulla on keskeinen rooli liikkumisessa Suomen kaltaisessa harvaanasutussa maassa. Tämä näkyy myös kulttuurissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Nykytilannetta voidaan kuvata monien muutosten ja häiriöiden liittymäkohdaksi. Muutokset tarjoavat uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta ne monimutkaistavat autoalan toimintaympäristöä kasvattaen kuluttajien sekä autoalan toimijoiden epävarmuutta.

Ihmisten ja tavaroiden kuljettaminen paikasta toiseen kuvaa vain yhtä henkilöautojen käyttömahdollisuutta: liikkuvuutta. Nykyaikaiset henkilöautot ovat edistyneitä tuotteita, joissa kehittynyt laitteisto yhdistyy jatkuvasti laajenevaan ohjelmistopohjaan ja -alustoihin. Kuten matkapuhelimille, autojen ympärille kehittyy uusia innovaatioita, ekosysteemejä ja käyttömahdollisuuksia. Keskeisimpiin kysymyksiin kuuluu, miten näitä mahdollisuuksia osataan hyödyntää Suomessa sekä miten koulutusta ja työssäoppimista on kehitettävä. Lisäksi on pohdittava, miten autoalan on kehityttävä, jotta pystytään toimimaan taitavasti muutoksen keskellä sekä tulevaisuudessa. Autoalalla tarvittavat tiedot ja taidot edellyttävät sekä leveyttä että syvyyttä. Huomioon on otettava vanha, nykyinen ja uusi tekniikka. Lisäksi yksi asia on varma: oppimisen tulee olla jatkuvaa ja elinikäistä.

Kymmenen vuotta on suhteellisen lyhyt aika muutoksiin henkilöautojen ympärille muodostuneessa monimutkaisessa systeemissä. Nykyiset olosuhteet, päätökset ja toimet vaikuttavat kehitykseen, mutta lisäksi tulee ymmärtää aikaisempien päätösten ja toimien vaikutukset. Autoiluun liittyen menneiden ja tulevien päätösten vaikutukset ovat läsnä vuosia ja vuosikymmeniä.

 

Ratkaisuja muuttuviin haasteisiin

Autoalan haasteet muuttuvat ennennäkemättömän nopeasti ja keskeisin kysymys onkin, miten koulutuksen avulla voimme vastata niihin. Aikuiskoulutus Taitaja on kouluttanut ajoneuvoalan ammattilaisia yli 40 vuoden ajan ja vuodesta 2015 lähtien myös moottoriurheilumekaanikkoja yhteistyössä moottoriurheilutallien kanssa. Osana koulutuksen jatkuvaa kehittämistä Taitaja on toteuttanut kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita, joiden tavoitteena on ollut ajoneuvoalan tulevaisuuden osaamisvaatimusten tunnistaminen ja sisällyttäminen koulutusohjelmiin. Kehitystyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä ajoneuvo- ja logistiikka-alan yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

Tutkimuksessa Taitajan aiheena oli selvittää autourheilun nykytilaa ja kehitystä. Tavoitteena oli tunnistaa autourheilumekaanikolta vaadittavaa osaamista. Selvitys osoitti, että sähköautot tulevat vahvasti osaksi autourheilua ja Kansainvälinen Autoliitto FIA sekä mm. Formula 1 -tallit ovat asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2030 mennessä. Toimenpiteet koskevat kokonaisvaltaisesti kilpailutapahtumia sisältäen myös kilpailuorganisaatioiden, logistiikan ja katsojien synnyttämän ympäristökuormituksen vähentämisen.

Uusien teknologioiden kehittämisessä moottoriurheilu on edelläkävijä ja testilaboratorio, josta innovaatiot vähitellen siirtyvät henkilö- ja ammattiliikenteen ajoneuvoihin. Selvityksen tuloksena tunnistettiin myös autourheilumekaanikon yleiset ja spesifit osaamiset jaoteltuna ns. koviin (hard skills) ja pehmeisiin (soft skills) työelämätaitoihin.

 

Lue julkaisu osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-325-9