Technology Innovation Management (TIM) -ohjelma on Kanadan pääkaupungissa Ottawassa sijaitsevan Carletonin yliopiston teknologiainnovaatiojohtamisen maisteriohjelma ja tärkeä osa Carletonin yrittäjyysfokusta. TIM-ohjelma on Carletonin yliopiston kauppakorkeakoulun (Sprott School of Business) ja Insinööritieteiden ja muotoilun tiedekunnan (Faculty of Engineering and Design) yhteinen monitieteinen ohjelma, jossa opiskelee noin 110 maisteriopiskelijaa.

TIM-ohjelmassa tutkintoon johtavia maisteriohjelmia on kolme: soveltavan tieteen ohjelma (MASc), insinööritieteiden ohjelma (MEng) ja yrittäjyyden ohjelma (MEnt). Ensin mainittu ohjelma on tutkielmapohjainen ja kaksi viimeksi mainittua ovat projektipohjaisia. Niissä opiskelijat tekevät soveltavaa tutkimusta liiketoimintaekosysteemissä tavoitteenaan valmistua tutkinto toisessa kädessä ja uusi teknologiayritys toisessa kädessä. Lisäksi monella opiskelijalla on jo ennestään teknologiayritys, mutta he hakeutuvat ohjelmaan, koska kaipaavat apua liiketoimintansa kehittämisessä ja skaalaamisessa. Opiskelijat voivat siis tehdä osana opintojaan omaa yritystä suoraan hyödyttävää soveltavaa tutkimusta. Yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille voidaan myös tarjota harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja TIM-ekosysteemin yrityksissä ja hankkeissa.

Pääsyvaatimuksena TIM-ohjelmaan on bachelor-tutkinto insinööri-, kauppa- tai luonnontieteissä (suomalainen ammattikorkeakoulututkinto hyväksytään) sekä yleensä vähintään kahden vuoden työkokemus. Noin puolet ohjelmaan valituista opiskelijoista on kansainvälisiä hakijoita.
TIM-ohjelman ympärille on kehittynyt laaja ja elinvoimainen ekosysteemi, johon kuuluvat kaikki ne yliopiston johtamat ja yliopiston ulkopuoliset toimet ja yhteistyöhankkeet, joissa TIM-ohjelma on mukana. Esimerkiksi partneroituminen Ottawan kaupungin kanssa alueen innovaatio- ja yritystoiminnan edistämisessä on tästä tuore esimerkki. TIM-ohjelman opiskelijoita toimii usein myös määräaikaisina harjoittelijoina ja projektityöntekijöinä näissä yhteistyöhankkeissa.

TIM-ohjelman painopistealueita ovat yrittäjyyden lisäksi muun muassa avoin lähdekoodi ja tietoturva. TIM-ekosysteemiin on syntynyt paljon uusia yrityksiä juuri näille teknologia-aloille. Kaikille alueen teknologiastartup-yrityksille avoimet kiihdyttämöohjelmat Lead to Win ja uusi Global Cybersecurity Resource (GCR) ovat Carletonin yliopiston johtamia. Kansainvälinen UBI Global on hiljattain arvostanut Lead to Win ohjelman 10 parhaan pohjoisamerikkalaisen yliopistopohjaisen kiihdyttämön joukkoon. Carletonin yrityshautomo- ja kiihdyttämöohjelmien periaatteena on glokalisaatio: “localize the global and globalize the local” ja “co-create globally – benefit locally”.

TIM-ohjelman järjestämät kaikille avoimet TIM Lecture luennot keräävät keskimäärin 100-150 kuulijaa alueen yrityksistä, oppilaitoksista ja julkiselta sektorilta. Luennot tarjoavat tietoa ja käytännön kokemuksia vierailijaluennoitsijoiden kautta sekä verkottumismahdollisuuksia yrittäjille, opiskelijoille ja työnantajille. TIM-ohjelman lippulaiva on TIM Review – kerran kuukaudessa ilmestyvä ja juuri 10 vuotta täyttänyt avoin tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu, jonka lukijoita ovat sekä kansainvälinen tiedeyhteisö että teknologiayrittäjät.

Teksti: Mervi Rajahonka ja Mika Westerlund

XAMK:n TKI-asiantuntija Mervi Rajahonka on juuri aloittanut viisivuotiskautensa dosenttina Carletonin yliopiston Sprott School of Busineksessa.

Mika Westerlund toimii teknologiainnovaatiojohtamisen apulaisprofessorina Carletonin yliopiston Sprott School of Busineksessa.

Linkkejä: http://timprogram.ca, http://carleton.ca, https://graduate.carleton.ca/international/admission-requirements/finland, http://www.leadtowin.ca, https://globalcybersecurityresource.com, http://www.venuscyber.com, https://timreview.ca