Kymenlaakson biotalousalan osaajat ja asiantuntijat kokoontuivat Kouvolassa 25.1.2018 KYMIEXACT- ja KYMBIO -hankkeiden kutsumana pohtimaan, millaista osaamista alalla tarvitaan tulevaisuudessa. Tarkoituksena on yhteistyössä löytää alalle koulutusmallit, joilla osaaminen ja työelämän tarpeet kohtaavat.

Pohjustusta aiheeseen antoi Karelia Ammattikorkeakoulun Helena Puhakka-Tarvainen. Hän kertoi kokemuksia ja tuloksia AVOT- hankkeesta, jossa yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä yritysten kanssa kehittävät avoimeen korkeakouluopetukseen valtakunnallisesti toimintamalleja, jotka vastaavat paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Toisena pohjustuksena johtava tutkija Lauri Sikanen LUKE Luonnonvarakeskuksesta kertoi biotalousalan nykytilanteesta sekä miten alan ennustetaan kehittyvän tulevaisuudessa.

Aiheeseen virittäytymisen jälkeen järjestettiin työpaja, jossa ideoitiin biotalousalan osaamis- ja koulutustarpeita tulevaisuudessa. Työpaja toteutettiin Tulevaisuuspyörä- menetelmää mukaillen, jossa ensin mietittiin, millaisia osaamistarpeita alalla nähdään vuonna 2030 ja millainen toimintaympäristö tuolloin voisi olla. Tämän jälkeen ideoitiin, miten näihin osaamistarpeisiin voitaisiin vastata ja millaisin menetelmin tätä osaamista voitaisiin kouluttaa. Työpajaa veti palvelumuotoilun opiskelija Tuija Klaus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Työpaja tuotti runsaasti ideoita. Osaamistarpeina tulevaisuudessa nähtiin esimerkiksi biotalouden ymmärtäminen, tiedonhallinta ja -analysointi sekä ihmisten kanssa toimimisen taidot. Työpajan tuloksia hyödynnetään hankkeen edetessä.

22.2.2018 Tuija Klaus