JOKO-johtamiskoulutuksia on järjestetty Mikkelissä aiemminkin, mutta nyt alkanut koulutus on ensimmäinen laatuaan. Julkisen rahoituksen turvin pääsemme pilotoimaan uudenlaista koulutusohjelmaa sekä joustavammin vastaamaan mahdollisiin muutostarpeisiin.

Ensimmäisenä päivänä kuulimme asiaa yritysten kilpailuympäristöstä ja strategian laadinnasta TkT Juha Hynysen johdolla. Koulutuspäivään kuului oleellisena osana tutustuminen muihin kouluttautujiin – ensimmäistä kertaa todistin kun 32 osallistujaa esittäytyy kolmessa minuutissa – tehokasta sanoisin!

Päivä herätti paljon keskustelua osallistujien keskuudessa ja keskustelu olisi jatkunut pidempäänkin. Tärkeinä teemoina osallistujat pitävät muun muassa valmentavaa ja osallistavaa johtamista, muutosjohtamista sekä johtoryhmätyöskentelyä. Näistä aiheista sekä muista osallistujien nostamista tärkeistä teemoista alkaa muodostua CEO-JOKOn roudtable tapaamisten aihealueet. Roundtable tapaamiset toteutetaan pienemmissä ryhmissä, joissa käsitellään syvemmin osallistujien esille nostamia aiheita.

Päivän aikana keskusteltiin aktiivisesti johtamisen osa-alueista mm. mistä työssä oikein innostutaan ja miten motivaatiota pidetään yllä.

CEO-JOKO 1 osallistujat

Teksti: Tiina Ylönen ja kuva: Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari