Laaja Itämeren alueen luovien alojen kansainvälistämishanke, Creative Ports, tarjoaa mukana oleville eteläsavolaisille luovien alojen yrityksille laajat mahdollisuudet verkostoitua kansainvälisesti ja ideoida uudenlaista liiketoimintaa. Interreg-hanketta koordinoi Goethe-Institut.

Vuodesta 2008 Pienyrityskeskuksessa yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden hankkeita ja valmennuksia toteuttanut KTM Maisa Kantanen on innoissaan Creative Ports -hankkeen mahdollisuuksista, vaikka moni asia onkin koronakriisin myötä avoimena.

Kaikissa Itämeren maissa luovien alojen yritykset ovat tyypillisesti pieniä tai freelancereiden pyörittämiä yrityksiä, jotka toimivat paikallisesti tai alueellisesti. Itämeren alueen valtioista monet ovat pieniä, joten niissä luovien alojen yrityksillä on rajallinen potentiaalinen asiakaskunta. Siksi yrityksellä voisi olla paljon voitettavaa, jos se onnistuisi kansainvälistymään.

Saksan kaltaisilla markkinoilla suurissa kaupungeissa taas voi olla niin paljon tarjontaa, että pieni toimija ei pääse esille toivomallaan tavalla omin voimin, vaan hyötyisi laajentumisesta uusille alueille.

Tulossa tapahtumia

Etelä-Savosta pystyy kansainvälistymään tätä kautta reilut 10 luovien alojen yritystä. Valtaosa niistä on yksinyrittäjien pyörittämiä tai verkostoja, joissa on useita yrityksiä. Yritykset kehittävät muun muassa erilaisia digitaalisia tuotteita ja järjestävät tapahtumia.

”Mukana on yrityksiä koko maakunnan alueelta, mikä on hieno juttu. Tavoitteemme on rohkaista pieniä yrityksiä kansainvälistymään ja verkostoitumaan”, Maisa Kantanen kertoo.

Vaikka hankkeen keväälle suunnitelluista tapahtumista kaikki on jouduttu perumaan, eikä syksynkään aikataulusta ole vielä varmuutta, on suunnitelmissa jossain vaiheessa järjestää tilaisuus myös Mikkelissä.

”Ideana on järjestää pop up lab eli tuoda eri maista asiantuntijoita osallistumaan työpajaan, joka toteutetaan yhdessä paikallisten osaajien kanssa. Samalla pyritään järjestämään yleisötapahtuma englanniksi. Kaikki hankkeen tapahtumat pyritään toteuttamaan jo olemassa olevien tapahtumien kylkeen, jotta sillä taataan yrityksille näkyvyyttä ja yleisö.”

PYK luo politiikkasuositukset

Kunhan koronakriisi laantuu ja rajat jälleen avautuvat, hanke järjestää eri maissa toimenpiteitä ja pilotointeja, joiden kokemukset jaetaan ja siltä pohjalta räätälöidään luovien alojen kansainvälistymistä tukevia työkaluja ja malleja.

”Näitä testataan yhdessä eri maista tulevien yritysten edustajien kanssa. Kokemukset ja opit kootaan yhteiselle alustalle.”

Interreg-hankkeille on leimallista, että niistä saavat omaan työhönsä lisäarvoa eri maiden ns. välittäjäorganisaatiot, jotka tukevat yritysten toimintaa. Pienyrityskeskuksen kirjoittaa hankkeen tulosten pohjalta politiikkasuositukset eri maiden päätöksentekijöille.

”Näin halutaan varmistaa, että eri tahot oppivat hankkeesta ja tieto uusista oivalluksista ja malleista leviää. Samalla myös yhteistyö eri maiden toimijoiden välillä tiivistyy, kun luodaan yhdessä strategisia toimintamalleja kansainvälistymisen ympärille. Tämä kaikki hyödyttää mukana olevien yritysten lisäksi myös muita yrityksiä.”

Koronakeväälle on ollut tyypillistä, että monet aiemmin kasvotusten toteutetut tilaisuudet ovat siirtyneet verkkoon. Creative Ports -hankkeen kaltaisissa laajoissa verkostoissa se ei kuitenkaan välttämättä ole toimiva ratkaisu.

”Jos linjoilla on vaikkapa Skype-kokouksessa yhtä aikaa 40 osallistujaa, sujuva keskustelu ei enää ole mahdollista. Kehittämistyö kuitenkin jatkuu ja kansainvälistymistoimenpiteiden pilotointi pääsee täyteen vauhtiin, kun rajat jälleen avautuvat. Todennäköisesti tarvitsemme jonkin verran lisäaikaa aikataulun kirimiseen.”

Pienyrityskeskus lähti vanhojen kv. partnereidensa toivomuksesta mukaan hankkeeseen vuonna 2019. Hanke jatkuu vuoteen 2021.

Mukana ovat Vilnan kaupunki, Creative Estonia, Tanskan kulttuuri-instituutti, European-Russian InnoPartnership, Filmby Aarhus, Hamburg Kreativ Gesellschaft, Westpomeranian Region, Media Dizajn Szczecin, Media Evolution City Malmö, Ars Baltica Saksasta, Xamk Pienyrityskeskus, TalTech-yliopisto ja Tallinn Business Incubators.

Lisätietoja: projektipäällikkö Maisa Kantanen, sposti: maisa.kantanen(at)xamk.fi ja puhelin 040 569 7899.

Hankkeesta Goethe-instituutin sivulla englanniksi: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/cre/enindex.htm

Xamk Pienyrityskeskuksen sivulla: https://www.xamk.fi/en/research-and-development/creative-ports/

Teksti ja kuva. Päivi Kapiainen-Heiskanen