Xamk Pienyrityskeskuksen TKI-asiantuntija, KTT Mervi Rajahonka esitteli konferenssissa paperin, jonka otsikkona oli “Cross-innovation – innovations in the intersection of the audiovisual and education sector” . Paperi liittyi Cross Motion –projektiin, jossa hän on tutkinut media- ja opetusalan yhteistyötä ja innovaatioita Suomessa ja Ruotsissa. Cross Motion -projektin pääpartnerin Tallinnan yliopiston edustaja, professori Indrek Ibrus ehdotti paperin lähettämistä tähän konferenssiin.

International Council of Educational Media (ICEM) järjesti 67. vuosittaisen konferenssinsa Tallinnan yliopistossa 5.-7.9.2018 otsikolla ”Digital Turn in Education”. ICEM on perustettu vuonna 1950 tarkoituksenaan edistää ja kehittää median käyttöä opetuksessa. ICEM on yksi Euroopan vanhimmista alan yhdistyksistä ja perustamisestaan lähtien se on pyrkinyt edistämään sekä pedagogiikkaa että opetusteknologiaa – alkuaikojen 16 mm:n filmeistä tämän päivän digitaaliseen ja vuorovaikutteiseen sisältöön.

ICEM:n puheenjohtaja Hanna Gerber (Sam Houston State University) pitää avauspuheenvuoroaan.

ICEM:llä on jäseninään laaja-alaisesti sekä tutkijoita että käytännön toimijoita, muun muassa teknologia-asiantuntijoita, mediatuottajia, mediapedagogiikan tutkijoita sekä koulujen hallintohenkilöstöä, opettajia ja rehtoreita. ICEM:llä on toimivat yhteydet erilaisiin kansainvälisiin järjestöihin kuten UNESCO:on sekä Euroopan komissioon ja sillä toimintaa 30 maassa.

Tämän vuoden konferenssin aiheita olivat muun muassa digitaaliset innovaatiot ja muutoksen johtaminen oppilaitoksissa, koulujen parhaat käytännöt, e-oppikirjat, digitaalinen julkaiseminen, arviointi, kokeet e-ympäristössä, opiskelijoiden ja opettajien digitaaliset taidot, digitaaliset oppimisympäristöt, oppimisen muotoilu ja oppimisanalytiikka. Konferenssin keynote-esityksissä kuultiin esimerkiksi Viron uudesta opetuksen strategiasta, living labien käytöstä opetusinnovaatioissa, mikro-oppimisesta sekä arviointityökaluista, joilla koulut voivat arvioida digitaalista kypsyyttään. Paperisessioiden aiheet ulottuivat robotiikasta pelillistämiseen ja luonnossa oppimiseen sekä MOOC:ien käyttöön, opetusmateriaalista digitaaliseen lukutaitoon ja koodaukseen sekä yhteiskunnallisesta murroksesta data-analytiikkaan ja opettajankoulutukseen.

Väliaikatarjoilua Astra-rakennuksen aulassa.

Konferenssissa oli erittäin mielenkiintoisista esityksistä ja mukava ympäristö sekä toimivat järjestelyt. Osallistujamäärä oli arviolta noin 60-70 henkilöä. Verkostoitumiseen jäi hyvin aikaa – ja kuten yleensä konferensseissa, myös suomalaisia osallistujia oli useita. Suomi mainittiin myös useissa esityksissä hyvänä benchmarking-maana.

Konferenssia voi lämpimästi suositella ja ensi vuoden ICEM-konferenssi järjestetään jälleen syyskuussa, tällä kertaa Elviksen kotikaupungissa Memphisissä. Lue lisää ICEM:stä: http://www.icem.education/

Cross Motion on EU-rahoitteinen hanke (Interreg Baltic Sea Region, ERDF), jonka tavoitteena on tutkia ja edistää AV-alan (ml. pelialan) yhteistyötä muiden alojen kuten opetuksen, matkailun ja terveydenhuollon kanssa. Hankkeen kansallisena vastinrahoittajana Suomessa on Työ- ja elinkeinoministeriö.

Teksti: Mervi Rajahonka (tutkija) ja Natalia Narits (projektipäällikkö), Cross Motion -hanke, Pienyrityskeskus, www.crossmotion.org
Kuvat: Mervi Rajahonka