Jos olisin työnantaja ja valitsemassa työntekijää luovaa ongelmanratkaisua, tiimityötä, oppimiskykyä vaativiin tehtäviin, miten saisin vastavalmistuneen haastateltavan kertomaan osaamisestaan noihin osaamiskriteereihin liittyen. Kysyisin, onko henkilö mahdollisesti osallistunut Hackathoniin, Design Jamiin tai johonkin muuhun innovaatio-, ideakilpailuun, tapahtumaan tai ”synnytykseen”. Pyytäisin hakijaa esittelemään ideoita, niiden syntyprosessia sekä omaa roolia tässä kokonaisuudessa.  

Näissä tapahtumissa opiskelijat tuottavat parastaan; käyttäjälähtöisiä ideoita, innovaatioita ja sovelluksia syntyy, niitä pitchataan yleisölle ja ne arvioidaan. Vaikka ideat ja esitykset ovatkin joukkueen tekemisen tulosta, se antaa silti näkymän myös yksilön osaamisesta, taidoista ja kyvyistä. Rajatussa ajassa toteutettu toimeksianto, tiimityöskentely ja lopputulos esityksineen antavat parhaimmillaan näytteen mm. henkilön luovuudesta, epävarmuusalueilla työskentelystä, aikatauluttamisesta, ongelmanratkaisukyvystä, tiimityötaidoista, vahvuuksista sekä taidoista tuoda omaa osaamista esille. Se on myös todiste oppimiskyvystä. Onhan jo itse osallistuminen tapahtumaan merkki siitä, että uuden oppiminen kiinnostaa. Yleensä vain aihe on ennakkoon tiedossa, lopulliset toimeksiannot voivat yllättää ja sisällötkin voivat olla aivan uusia. Esimerkiksi huhtikuussa järjestämässämme Jamissa opiskelijat ottivat nopeasti haltuun tekoälyn, pelillisyyden sekä käyttöliittymäkehittämisen perusasioita. Suurin osa opiskelijoista ei ollut aiemmin perehtynyt mihinkään niistä.   

Nykyisin ko. tapahtumia järjestetään ammattikorkeakouluissa paljon ja enenevässä määrin myös ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa. Lopputulemana rakentuu tietoa erilaisten asiakas- tai kohderyhmien tarpeista ja käyttäjälähtöisen kehittämisen näkökulmista. Meille tietoa on syntynyt erityisesti opiskelijoiden tarpeista opinto- ja uraohjaukseen liittyen.  

Olemme kannustaneet opiskelijoita kirjaamaan osallistumisen myös omaan CV:hen tai kokoamaan ideakoosteen portfolioonsa. He ovat myös saaneet syntynyttä osaamista kuvaavan todistuksen osallistumisestaan.   

Tutustu lisää Hackathonien (ja samalla Design Jamien) hyödyntämiseen asiakaslähtöisten palveluiden ja sovellusten kehittämisessä. Korhonen, Niilo (2020) Hackathon osana palvelumuotoilua Älykäs ohjaus –hankkeessa. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021042928042 

 

Kirjoittanut

Milja Manninen 

Kirjoita kommentti

*