Syrjäseudulla asuvat nuoret ovat useimmiten kaukana oppilaitoksista, työpaikoista ja palveluista. Maaseutumaisilla alueilla työtä on tarjolla vähän, mutta nuoret eivät ole välttämättä valmiita muuttamaan kotipaikkakunnalta kaupunkikeskuksiin tai oman maakunnan ulkopuolelle. Tämän vuoksi on tärkeä kehittää uudenlaisia työmuotoja ja palveluja, joiden kautta nuoret saavat tukea koulutuksen ja työpaikan saamiseen omalla kotiseudullaan.

Digillä duuniin! -hanke kehittää nuorten työllisyyttä tukevia palveluita Etelä-Savon syrjäseuduilla kokeilukulttuuriin nojaten. Hankkeen aikana tulemme digitaalisuutta ja pelillisyyttä sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen kehittämään sellaisia työmuotoja ja palveluja, jotka ovat kaikkien nuorten saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta. Näiden työmuotojen ja palveluiden kehittämisessä nuoret itse ovat luonnollisesti avainasemassa.

Digitaalisuus on hankkeen läpileikkaava teema, johon liittyen tulemme tekemään kokeilukulttuurin hengessä useita erilaisia pilotointeja. Hanke järjestää muun muassa nuorten työllisyyttä tukevaa yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä yrittäjyysvalmennusta verkkopohjaisesti. Lisäksi hankkeessa tullaan pilotoimaan verkossa toimivaa nuorten työpajaa.

Hankkeen pelillisyyteen liittyvistä tavoitteista vastaa erityisesti hankkeessa osatoteuttajana toimiva Otavan Opisto. Hankkeessa kehitetään ja testataan nuorten työllisyyttä tukevia verkko- ja mobiilipelejä yhteistyössä alueen nuorten ja nuorten kanssa työskentelevien kanssa. Yhteyshenkilönä Otavan Opistolta toimii pelipedagogiikan asiantuntija Heikki Koponen.

Hankkeessa nuorten osallistumista työllisyyttä tukeviin digitaalisiin ja pelillisiin palveluihin tuetaan myös sosiaalisen vahvistamisen myötä järjestämällä nuorille monipuolista ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnat nojaavat myönteisen tunnistamisen teoriaan, mihin liittyen hanke järjestää myös koulutusta. Yhteyshenkilönä myönteisen tunnistamisen ryhmätoimintojen osalta toimii TKI-asiantuntija Heikki Kantonen.

Nuorille suunnattujen toimenpiteiden ohella hanke järjestää koulutusta nuorten kanssa työskenteleville. Näistä koulutuksista ja kehittämispäivistä tiedotamme hankkeen blogissa sekä sosiaalisessa mediassa (#digilläduuniin).

Hanke käyntiin verkko-ohjauksen koulutuksella

Hankkeen starttina järjestämme verkko-ohjauksen koulutuspäivän 11.10.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella. Koulutuspäivän aikana pääset syventymään tarkemmin hankkeen teemoihin sekä kartutat verkko-ohjausosaamistasi. Koulutukseen osallistuminen ei edellytetä aiempaa kokemusta verkossa ohjaamisesta.

Koulutuksessa käsitellään verkko-ohjauksen erityispiirteitä, ohjausvuorovaikutusta chatissa sekä ylipäätään verkko-ohjauksen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Kouluttajana toimii uraohjaaja Sara Peltola Ohjausosuuskunta Otteesta.

Lataa koulutuksen esite ja ilmoittaudu mukaan tästä

 

Sanna Lappalainen
Digillä duuniin! -hanke
projektipäällikkö
sanna.lappalainen@xamk.fi
puh. 040 637 7903