Kymenlaakson matkailun digiloikka –hanke alkoi kesällä yhteistyössä Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n kanssa toimenpidesuunnitelman kasaamisella ja Kymenlaakson matkailuparlamentin suunnittelutyöllä.

Kymenlaakson matkailuparlamentti järjestettiin edellisen kerran vuonna 2017 ja tällä kertaa digiloikka –hanke on ottanut tapahtumasta vetovastuun. Matkailuparlamentti järjestetään 7.11. ja on tapahtumana erinomainen alusta yhteisen tekemisen alkuun polkaisulle, kun Kymenlaakson matkailutoimijat sekä kunta ja alueorganisaatioiden edustajat pääsevät verkostoitumaan, kuulemaan digitalisaation tuomista mahdollisuuksista matkailuliiketoimintaan sekä miettimään konkreettisesti, miten yhdessä voimme tehostaa kilpailukykyämme. Matkailuparlamentissa katsotaan tulevaisuuteen ja näin ollen digitalisaatio on tapahtuman keskeinen aihe.

Matkailijat ja myös seudun asukkaat etsivät pääasiassa tietoa verkosta ja mikäli toivottua tietoa ei helposti löydy, joko turhaudutaan tai etsitään ja myös löydetään ratkaisu tai palvelu muualta. Kun tunnistetaan konkreettiset kehittämisen ja osaamisen tarpeet, voidaan pienilläkin teoilla ja panostuksella nostaa näkyvyyttä ja kilpailukykyä. Kymenlaakson matkailun digiloikka hankkeessa pyritään kartoittamaan matkailutoimijoiden kipupisteet digitaalisessa osaamisessa ja vastaamaan näihin haasteisiin järjestämällä koulutuksia ja työpajoja.

Jos lähdetään kysymään yrityksiltä näitä kipupisteitä digitaalisessa osaamisessa, ei päästä haasteiden alkulähteille. On turhaa yrittää tavoitella tähtiä, jos puutakaan ei ole vielä saatu kasvamaan. Toisin sanoen, tulee ensin saattaa oma palvelu tai tuote saavutettavaksi, löydettäväksi ja ostettavaksi ennen kuin voidaan kehittää keinoja ja osaamista syvempään analyysiin tai monipuolisimpien työkalujen käyttöön.

Xamkin osalta hankkeen ensimmäisiä toimenpiteitä on digitaalisen nykytilan esiselvitys, joka pyritään rakentamaan pysyväksi mittaristoksi myös valtakunnallisella tasolla. Kartoituksen tulosten perusteella yritysten osaamistaso, osaamisen porras, määrittyy luodun kriteeristön pohjalta. Kun yrityksellä on selkeä kuva osaamisestaan, on helpompi ymmärtää vaadittu kehitystarve ja lähteä tavoittelemaan sitä porrastetusti. Jokaisen uuden portaan saavuttamisen jälkeen osaamistasoa voidaan nostaa taas seuraavalle portaalle ja taas seuraavalle, kunnes tähtien tavoittelu onkin jo mahdollista.

Hankkeessa kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen pyritään toteuttamaan vastuullisesti ja mahdollisimman helposti kaikille saavutettavaksi. Verkko-oppimisympäristö luo paikan opiskelulle ja itsensä kehittämiselle ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteena on myös opiskelijoita osallistamalla tarjota alueen matkailuyrityksille mahdollisuuksia oman digitaalisen toiminnan kehittämiseen. Opiskelijatöillä tarjotaan merkittävää hyötyä digitaalisen saavutettavuuden parantamiseksi.

 

Kymenlaakson matkailun digiloikka -hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen toteuttajia ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Cursor Oy sekä Kouvola Innovation Oy.