Tammikuussa aloitettiin Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla -hanke. Kehittämistyön tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Savon alueen matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä ja julkisissa organisaatioissaHanke edistää perehdyttämiseen sekä työn opastukseen soveltuvia digitaalisia työkaluja ja uudenlaisia toimintatapoja malleineen. 

 

Tavoitteena on luoda edellytykset palvelualan henkilöstön tasa-arvoiseen alkuperehdytykseen, parantaa ohjauksen saatavuutta sekä saavutettavuutta. Tarkoituksena on sujuvoittaa työntekijöiden ja esimiesten kokemaa työn mielekkyyttä sekä kehittää digitaalisia välineitä perehdyttämiseen – ja työnopastukseen työhyvinvointia unohtamatta.  

 

Muistatko Sinä ensimmäisen työpäiväsi? Miten sinut otettiin työyhteisössä vastaan? Olitko tervetullut työyhteisöön vai kenties näkymätön? Perehdyttäminen ja työhyvinvointi on yrityksen kivijalat ja perehdyttäminen antaa työntekijälle tärkeät lähtökohdat työtehtävässä työskentelyyn. Perehdyttäminen nähdään välttämättömänä uuden henkilön sisään pääsemisenä uuteen yritykseen ja koko yrityksen tutustumisena uuteen työntekijään. Jos perehdytystä laiminlyö, saattaa kiintyminen uudella työntekijällä uuteen työpaikkaan jäädä heikoksi ja huonoksi koko hänen työsuhteensa ajaksi. Välillä törmää myös ajatukseen, että perehdytys on vain uuden työntekijän juttu, mutta ei. Perehdytystähän tarvitaan esimerkiksi silloin, jos työtehtävät muuttuvat tai toimintatavat. 

 

Perehdyttämisestä puhuttaessa tulee myös aina muistaa työnopastus ja sen merkitysVälillä näkin käsitteet arjessa sotkeentuvat, mutta ne ovat kaksi eri asiaa.  Työn opastuksesta puhuttaessa siihen kuuluvat itse työn tekemiseen liittyvät asiat. Itse näen erittäin tärkeänä, että työn opastukseen kuuluu turvallisten työtapojen korostaminen ja että asioita tehdään organisaation koosta riippumatta. 

 

Olen tehnyt pitkän uran matkailu- ja ravitsemisalalla ja en muista koskaan nähneeni tällaista huolta ja murhetta kyseisellä ammattialalla. Matkailu- ja ravitsemisalalla on takanaan haastava vuosi, jossa korona on määrännyt tahdin. Moni yritys joutui muuttamaan toimintojaan hyvin lyhyessä ajassa, miettimään kuinka yritykseni säilyy toimintakykyisenä- ja tuottavana sekä tekemään isonkin digiloikan, että arki saatiin yrityksissä pyörimään haasteellisissa tilanteissa. Kunhan koronapandemia aikanaan hellittää, tulee osa digisovellutuksista jäämään pysyvästi organisaatioiden arkeen ja täydentämään yritysten toimintoja. Pyrimme olemaan tässä digiloikassa yritysten tukena parhaamme mukaan. 

 

Olen itse aloittanut urani perehdytyskansiota selailemalla ja päässyt niitä jopa tekemäänkin useisiin eri yksiköihin vuosien varrella, mutta otan innolla vastaan digitaalisuuden hyödyt esimerkiksi perehdytyksessä. Hyödyiksi voidaan laskea nopeus, ketteryys ja tehokkuus. Digitaalisen materiaalin käyttäminen paperisen sijasta on myös ekologinen ratkaisu. Digitaalisessa muodossa oleviin tietoihin on myös helppo päästä käsiksi missä vain ja antaa uusille työntekijöille esimerkiksi mahdollisuuden tutustua yritykseen ja tulevaan työtehtävään omalta älypuhelimeltaan. Ja jos puhutaan vielä työnopastuksesta; digitaalisuuden mahdollisuudet työnopastuksessa ovat rajattomat. Siihen voidaan laittaa 360-kuvia3D animaatioita, videoita. 

 

Kirjoittaja: Heidi Kauppinen, Projektipäällikkö, TKI-asiantuntija 

Kirjoita kommentti

*