Uuteen työpaikkaan meneminen tarkoittaa yleensä paljon uusien asioiden sisäistämistä. Työpaikka voi olla ensimmäinen työkokemus tai työnantaja on uusi tuttavuus. Työntekijä on voinut myös vaihtaa kokonaan alaa uutta työpaikkaa hakiessa. Oli syy mikä tahansa, kaikki käyvät läpi saman vaiheen, eli uuteen työpaikkaan ja työtehtäviin tutustumisen. Työtehtäviin perehdyttäminen on vaihtelevaa eri aloilla ja erikokoisissa yrityksissä. Informaatiomäärä voi olla valtava, mitä pitäisi sisäistää ja työpaikalla saattaa olla hektinen ilmapiiri, jolloin voi käydä niin, että uudet ihmiset työpaikassa ovat ns. tuuliajolla.

 

Hankkeen aikana, olemme ratkaisemassa sekä kehittämässä juurikin tämän aiheen tiimoilta digitaalista sovellusta, joka auttaisi uusia työntekijöitä sisäistämään paremmin perehdyttämisen aikana opeteltavia asioita. Kyseessä on siis työkalu, joka toimii uuden työntekijän sekä perehdyttäjän hyödyllisenä työkaluna perehdyttämisvaiheessa ja työn alkutaipaleella. Sovelluksen avulla voi myös helposti ja nopeasti tarkastaa omaan työhön liittyviä asioita: tai ainakin tietää mistä tietoa voi lähteä etsimään!

 

Digitaalinen sovellus apuna työhön perehtymisessä

 

DIGIT-hankkeessa on kehitetty sovellusta työhön perehdyttämiseen ja työvaiheiden mallintamiseen. Kehittämistyötä on tehty hankkeen toteuttajien kesken (Xamk, Parik ja Ksao) sekä kahden eri alan yrityksen kanssa. Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijoita on ollut mukana kehittämisessä. Sovelluksen alkuvaiheen kehittämistyön aikana keväällä 2021 kysyimme logistiikan aikuisopiskelijoilta digitaalisuudesta ja työelämästä. Nämä nuoret aikuiset olivat tottuneet käyttämään säännöllisesti tietokonetta, tablettia ja puhelinta. Työelämään pääseminen eli työpaikan saaminen huolestutti heitä. Saimme tästä aihetta miettiä, tulisiko opiskelijoille suunnattuun perehdytyssovellukseen sisällyttää ohjeita työnhakuun.

 

KSAO:lla voi opiskella monipuolisia tutkintoja, kuten esimerkiksi logistiikan tai MARA-alan tutkintoja (kuva: KSAO)

 

Sovellus on nyt syksyllä 2021 kehittymässä kokeiluvaiheeseen ja Ksao:ssa on seuraavaksi suunniteltu ja koordinoitu sovelluksen testausta. Pyydämme ravintola-alan opiskelijoita kokeilemaan perehdytyssovellusta. Tämän kokeilun tuloksista saamme lisäarvoa sovelluksen jatkokehittämiseen niin sisällöllisesti kuin käytettävyydenkin kannalta.

DIGIT-Digitaidoilla ja –ratkaisuilla työelämään hanketta (ESR 2020 – 2022) toteuttavat päätoteuttajana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk) ja osatoteuttajina Parik-säätiö sekä Kouvolan seudun ammattiopisto (Ksao). DIGIT-hankkeella tavoitellaan kohderyhmien työllistymisen tehostamista, työympäristöön perehdyttämistä ja työvaiheiden oppimista digitaalisin menetelmin ja ratkaisuin.

 

Orientaatiosovelluksen yhteiskehitys ja kokeilut

Olimme yhteydessä erilaisiin paikallisiin toimijoihin ja esitimme havainnollistavaa esitysmateriaalia yhdessä kehitettävästä orientaatiosovelluksesta. Osalla yrityksistä oli omat toimivat orientaatiosovellukset ja tulimme siihen lopputulokseen, ettei tällaisten toimijoiden kanssa yhteiskehityksestä olisi niin paljon hyötyä ajatellen yrityksen omia resursseja. Kun sopivat yritykset löytyivät, aloitimme orientaatiosovelluksen yhteiskehityksen. Sovelluksen kehityskohteiksi ja testauspaikoiksi valikoitui lopulta kaksi yritystä: LeijonaCatering ja Recticel.

Orientaatiosovelluksen lähtökohtana on yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys. Sovelluksen ilme on sinisellä pohjalla valkoisella ääriviivalla sisältöä: visuaalisena teemana on pohjapiirrustus (blueprint). Tämä teema valikoitui hankkeen teeman ympärille, jossa luodaan ikään kuin ohjenuoraa ja opitaan perusteita: kuten pohjapiirustus antaa ohjeet, kuinka rakentaa erilaisia asioita.

LeijonaCatering-yritys oli kiinnostunut hankkeen sovelluksen idean esittelystä ja lähdimme yhdessä kehittämään Xamkin, Ksaon, Parikin sekä yrityksen kanssa sovellusta. Sovelluskehitys LeijonaCateringille alkoi keväällä 2021 ja saimme sovellukseen muutaman erilaisen iteraation, mikä sisälsi mm. työtehtävälistauksia ja erilaisia näkymiä sovelluksesta. Yhteiskehitys jatkui kesälle mutta hetkellisesti tauottui kesälomajakson kanssa, mutta sovelluksen jatkokehitys jatkuu syksyllä LeijonaCateringin kanssa. Kesällä kuitenkin aloitimme yhteistyön ja yhteiskehittelyn Recticel-yrityksen kanssa.

Recticelin kanssa sovelluskehitys ja yhteiskehittäminen eteni sujuvasti ja lisäsimme sovellukseen yritykselle sopivaa orientaatio sisältöä. Sovelluksesta tehtiin aluksi muutama iteraatio ja kun sovellukseen saatiin kaikki tarpeellinen sisältö toimivaksi, sovellus laitettiin koekäyttöön Recticelille. Sovellus sisältää yrityksen orientaatiomateriaalia, kuten esim. tietoa turvallisuudesta, kemikaaleista ja työpaikan kartan ja sovellus toimii selaimella ja kehityksessä on otettu huomioon mobiililaitteet kuten älypuhelimet ja tabletit. Sovelluksen testauksen jälkeen sovellukseen tehdään vielä pieniä viilauksia syksyn aikana ja sovellus on silloin tältä osin valmis ja sksyllä jatkuu LeijonaCatering -yritykselle sovelluskehitys.

Sovelluskehitys toteutetaan Xamkilla ja sovellusta kehittäessä pyrimme ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon digitaalisen saavutettavuuden jokaisen sovelluskehityksen kohdalla.

Kuvakaappaus Recticel -yritykselle kehitetystä orientaatiosovelluksesta (kuva: Xamk, Miikka-Petteri Lesonen)

 

Työpajat osana sovelluskehitystä ja testausta

Hankkeen aikana Parik- säätiössä on toteutettu useita työpajoja sovelluskehittämiseen sekä testaukseen liittyen. Kehitystyöhön on osallistettu säätiössä työskenteleviä työkokeilijoita sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Olemme saaneet näissä työpajoissa arvokasta tietoa sovelluksen suunnittelua varten. Työpajat on järjestetty Parikin tiloissa poikkeuksellisesti pienryhmissä, jotta toimenpiteet on saatu kulloinkin voimassa olevista kokoontumisrajoituksista huolimatta toteutettua.

Sovellukset on rakennettu ja suunniteltu jo alusta alkaen vastaamaan heikossa työmarkkinatilanteessa olevien kokemuksista pohjautuviin järjestelmävaatimuksiin ja ideoihin. Testausvaiheissa olemme saaneet positiivista palautetta helppokäyttöisyydestä ja selkeydestä.

 

 

Blogitekstin kirjoittajat:

(Miikka-Petteri Lesonen, Xamk), Erja Mölsä (KSAO) ja Elina Haatainen (Parik)