Joskus saatamme kokea suurta ähkyä ja ahdistusta sanastosta, jota digitaalinen liiketoiminta pitää sisällään. Alan asiantuntijat käyttävät luontevasti tietysti alansa sanastoa, mutta se saattaa olla henkilölle, joka ei aiheen parissa vietä aikaa tuskaista kuunneltavaa. Kokosimme listaa sanastosta, joka saattaa tulla vastaan keskusteluissa ja yhteyksissä, joissa digitaalisesta liiketoiminnasta keskustellaan.

 

DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ:

Data = Data on tietoa, joka on koneellisesti käsiteltävässä muodossa.​

Big data = erittäin suurten, järjestelemättömien, jatkuvasti lisääntyvien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, jakamista, etsimistä, analysointia sekä esittämistä tilastotiedettä ja tietotekniikkaa hyödyntäen.​

IoT = (Internet of things) on koneiden ja laitteiden yhdistämistä Internetiin ja koneista syntyneen datan yhdistämistä muuhun dataan.​

Avoin data = Avoimella datalla tarkoitetaan yksityishenkilöille, tutkijoille, julkishallinnolle, organisaatioille tai yrityksille kertynyttä dataa, joka on avattu kaikille vapaasti hyödynnettäväksi maksutta mihin tahansa käyttötarkoitukseen, jopa kaupallisesti. ​

Automaatio = itsetoimiva laite tai järjestelmä. Toiminta, joka voi tapahtua ilman ihmisen jatkuvaa vaikutusta ja ohjausta.​

Personointi = Tuotteiden, palveluiden tai markkinointiprosessien räätälöinti kohtaamaan yksittäisen asiakkaan tarpeet ja toiveet.

Pilvipalvelut = järjestelmien, tietokantojen tai tiedostojen toimimista Internetissä palvelimissa, vaihtoehtona organisaatioiden omille palvelimille. ​

Sovellukset = (engl. app) ovat ohjelmistoja, eli ohjelmia, toimintoja tai pelejä, jotka ladataan matkapuhelimeen, tabletiin tai tietokoneelle useimmiten sovelluskaupasta.​

Alustatalous = uusi talouden alaa, jossa jokin yritys tarjoaa alustan, jonka päällä yksityishenkilöt tai yritykset voivat tehdä lisäarvoa tuottavaa toimintaa, myydä tuotteita tai palveluita.​

Teköäly = usein kattotermi ohjelmalle tai algoritmille, jonka oppimisessa on ihmisen kaltaisia piirteitä.​

Koneoppiminen = tietojenkäsittelytieteen osa-alue, jossa ohjelmisto tai järjestelmä ”oppii” datan avulla ilman ohjelmointia.​

Tietoturva = tarkoitetaan muun muassa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus ja eheys, järjestelmien käytettävyys sekä rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen.

 

DIGITAALISEN ASIAKASKOKEMUKSEN KÄSITTEITÄ

CX = customer experience, asiakaskokemus. Asiakkaan kokonaiskokemus palvelusta tai yrityksistä. Huomioi kaikki vaiheet ja kosketuspisteet asiakkaan polulla.​

UX = user experience, käyttäjäkokemus. Usein verkkopalvelun (sivusto, kauppa) tai sovelluksen yhteydessä käytetty termi: miten hyvin käyttöliittymä palvelee käyttäjää.​

Service blueprint = kuvaus palvelun etenemisestä sekä asiakkaan että palveluntuottajan näkökulmasta. Esim. Miten lainanhakija käyttää pankin x palveluja.

CRM = (Customer Relationship Management) tarkoittaa asiakkuuksien hallintaa. CRM-järjestelmällä tarkoitetaan asiakkuudenhallintaan käytettävää järjestelmää, johon pyritään keskittämään kaikki yrityksen asiakkaisiin ja myyntitoimintoihin liittyvät tiedot (kuten tarjoukset, tapaamiset, liidit jne).​

Liidi = (eng. Lead) on ihminen tai yritys, joka ilmaisee kiinnostuksensa tuotettasi tai palveluasi kohtaan esimerkiksi jättämällä yhteystietonsa.​

Liidin nurturointi = hoivaamisella tarkoitetaan liidin ohjaamista eteenpäin ostoprosessissa sisällön avulla. Vaikka verkkosivujen kautta saataisiin liidejä, eivät läheskään kaikki näistä ole valmiita ostamaan juuri nyt, vaan vaativat “kypsyttelyä”. ​

Markkinoinnin automaatio = tarkoituksena on tehostaa ja automatisoida markkinoinnin toistuvia prosesseja ja ylläpitää asiakkaiden kiinnostusta.

 

VERKKOSIVUIHIN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ

CMS = (sisällönhallintajärjestelmä) hallitaan esimerkiksi verkkosivuston tai -palvelun sisältöjä. ​

URL = (Uniform Resource Locator) on verkkosisällön yksilöity osoite. URL on siis osoite, jonka näet selaimesi osoiterivillä.​

Domain = Internetin verkkotunnus on kirjaimista koostuva nimi, jonka avulla verkkoon kytkettyihin koneisiin voidaan viitata helpommin muistettavalla tavalla kuin numeroista muodostuvalla IP –osoitteella. ​

Avoin lähdekoodi = tietokoneohjelmien tuottamis- ja kehitysmenetelmiä tarjoten käyttäjälle mahdollisuuden tutustua lähdekoodiin ja muokata sitä omien tarpeidensa mukaisesti.​

Responsiivisuus = Responsiivisuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivusto skaalautuu kaikille näyttökooille ja päätelaitteille. ​

Navigaatio = verkkosivuston sisällysluettelo, josta käyttäjä löytää helposti sivuston sisällön. Navigaatiossa on otsikot ja linkit joista pääsee haluamalleen sivulle. Tarkoituksena on myös auttaa kävijää hahmottamaan missä kohdassa sivustoa hän on.​

Sivustokartta = hakukoneita varten tehty sivustokartta on XML-tiedosto. Sivustokartta tehostaa hakukoneiden indeksointia auttamalla hakurobotteja löytämään helposti kaikki sivuston sivut.​

CSS (Cascading Style Sheets) = koodisto/tyyliohje, joka määrittää miltä verkkosivusto näyttää selaimessa. CSS-tyylien avulla verkkosivuston ulkoasuun liittyviä määrityksiä, kuten kirjasinkokoja tai sisällön asettelua. ​

Google Analytics = maailman suosituin verkkoanalytiikkatyökalu, jota suurin osa yrityksistä ja verkkosivustojen ylläpitäjistä käyttää oman verkkosivustonsa mittaamiseen ja analysointiin.​

SEO = (Search Engine Optimization) on verkkosivuston ja sisältöjen hakukoneoptimointia. Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on saada yrityksen verkkosivusto ja sen sisällöt nousemaan mahdollisimman korkealla hakutuloksissa.​

Title = Metaotsikko näkyy tekstiotsikkona esimerkiksi Googlen hakutuloksissa tai kun jaat sivun esimerkiksi Facebookiin.

Eväste = cookie asennetaan henkilön verkkoselaimeen ja tätä kautta henkilön päätelaitteelle hänen verkkosivustovierailunsa yhteydessä. Evästeen avulla yritykset ja yhteisöt voivat esimerkiksi tunnistaa paremmin palaavat käyttäjät ja personoida verkkosivuston käyttökokemusta sen perusteella. ​

Tietosuoja = perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

 

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN KÄSITTEITÄ

SEM (Search Engine Marketing) = kattotermi kaikelle hakukonemarkkinoinnille. SEMin alle voidaan laskea siis sekä hakukoneoptimointi (SEO) että maksettu hakusanamainonta (esim. Adwords).​

CTA (call-to-action) = toimintakehoite on verkkosivustolla tai mainoksessa oleva teksti, linkki, painike tmv elementti, jolla pyritään ohjaamaan henkilö tekemään haluttu toimenpide​.

Vaikuttajat = influencer eli influensseri voi olla kuka tahansa henkilö, jonka mielipiteellä ja sanalla on merkitystä tietyn ihmisryhmän sisällä. ​

Display = bannerimainonta on verkkomainonnan yleisin muoto, jossa markkinoija ostaa näkyvyyttä display-mainokseilleen verkkomedioista tai mainosverkostoista.​

Retargeting/Remarketing = Uudelleenmarkkinoinnin ideana on se, että tunnistamme jo verkkosivustollamme tai tiettyjen sisältöjemme parissa käyneet ja kohdennamme mainontaa näille henkilöille.​

Google My Business = Googlen maksuton palvelu, jolla saa yrityksen profiilin Googlen hakutulossivulle sekä Google Mapsiin

 

DIGITAALISEN MITTAAMISET JA ANALYTIIKAN KÄSITTEET

Konversio = esimerkiksi verkkosivuston kävijän tekemää toimea. Jos yrityksellä on tavoitteena myydä tuotettaan verkossa tai saada sivustonsa kautta tarjouspyyntöjä, on konversio verkon kautta tullut myynti tai tarjouspyyntö. ​

Konversioaste = Prosenttiosuus sivusi vierailijoista, jotka sivullasi vierailtuaan päätyvät tekemään toivotun toimenpiteen eli konversion, kuten esimerkiksi tilaamaan uutiskirjeen, pyytämään tarjouksen tai jopa ostamaan tuotteen.​

Konversio-optimointi = toimenpiteitä, joilla konversioiden määrää ja konversioprosenttia pyritään kasvattamaan. Konversio-optimointi perustuu useimmiten jatkuvalle verkkosivuston sisältöjen ja elementtien optimoinnille (kuten tekstit, linkit, toimintakehoitteet, kuvat jne).​

Tavoittavuus/kattavuus (Reach) = Sivulla käyneiden, sivun nähneiden tai sivun tai jonkin sen julkaisun uutisissa tai uutissyötteessä nähneiden henkilöiden määrä.​

Sitoutuneisuus = sisältöjen kulutus ja reaktiot sisältöihin, esimerkiksi kommentoinnit, tykkäykset ja verkkosivuvierailut.​

CTR (click-through-rate) = klikkiprosentti kertoo, kuinka suuri osa mainoksesi tai sisältösi nähneistä klikkaa mainosta.​

CPC = (cost per-click) = yleinen verkkomainonnan hinnoittelumuoto, jossa markkinoija maksaa hänen mainoksensa saamista klikeistä. Esimerkiksi Google Adwords – ja Facebook-mainonta perustuvat vahvasti CPC- eli klikkiperusteiseen hinnoitteluun.​

Bounce rate = välitön poistumisprosentti liittyy verkkoanalytiikkaan ja kertoo kuinka suuri osa verkkosivustolle tulleista kävijöistä poistuu sivustolta käymättä muilla sivuilla tai tekemättä sivustolla mitään toimia.​

Dashboard = koontinäyttö, jolla useimmiten tarkoitetaan työpöytänäkymää tai mittaristoa, jonka avulla voidaan yhdellä näkymällä seurata markkinoinnin ja myynnin eri mittareita.

 

 

 

Lähteet: Arihovi.com , Tietosuoja.fi ja Matter.fi​​