Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Cursorin yhteishanke Digiverstas on tarjonnut opiskelijoille monialaisen ja työelämälähtöisen oppimisympäristön kesän aikana. Digiverstaan kesäharkka -kokonaisuus startattiin kesällä 2018 ja nyt käynnissä on versio 2.0. Kesäharkkaan opiskelijat on valittu rekrytointiprosessin kautta. Opiskelijat hakivat työharjoittelupaikkaa samaan tapaan kuin yritysmaailmassa. Digiverstaan henkilökunta haastatteli hakijat, jonka jälkeen opiskelijoista muodostettiin tiimit ja heille valittiin Digiverstaan yritysprojekteista omat caset työstettäväksi kesän ajaksi. Kesäharkassa tiimit työskentelevät työelämälähtöisesti ratkaisten case yrityksen antamaa projektia/haastetta. 

Digiverstaan kesän harkkatiimit aloittivat työnsä toukokuussa. Osa projekteista oli käynnistetty jo lukuvuoden aikana. Projekteissa tärkeänä elementtinä on yhteistyö alueen yritysten kanssa, tiimityötaidot sekä oman osaamisen kehittäminen. Projektitiimit vastaavat itsenäisesti Digiverstaan henkilökunnan opastamina mm. Tiimin roolituksesta, projektin aikataulusta sekä etenemisen seurannasta. Opiskelijoiden roolit tiimeissä vaihtelevat projektien luonteen mukaisesti. Digiverstaan projekteihin voit tutustua täältä.

 

Kesäharjoittelijoiden orientaatiopäivän tiimityöskentelyä
Digiverstaan tiimit ideoimassa oppilaiden kanssa Helilän koululla

Kesäharkka ei kuitenkaan ole ollut pelkkää työntekoa. Opiskelijoille on haluttu tarjota mahdollisuuksia myös osallistua tapahtumiin ja kasvattaa omaa osaamistaan. Ohessa paloja matkan varrelta: 

 

Asiakkaan käyttökokemus digitaalisilla alustoilla

Mistä käyttökokemus syntyy? Mitä huomioitava kaksipuolisten palveluiden käyttökokemuksessa (alustat)?

Marius Lönnrot, Valve Groupin CDO vieraili kertomassa Digiverstaan tiimeille ja alueen yrityksille miten käyttökokemus syntyy digitaalisilla alustoilla. Tapahtumassa aihetta käsiteltiin erilaisten Case esimerkkien kautta. Prosessit avattiin perusteellisesti kaavioiden kautta. Asiantuntijatapahtuma antoi tiimeille paljon arvokasta tietoa käyttökokemuksen näkökulmasta. 

 

 

Yrittäjänä pelialalla

Pelkän koodaamisen ja projektityöskentelyn vastapainoksi tiimit pääsivät tutustumaan Kiemuran peliyrittäjien toimintaan. Kiemuran yrittäjä Jyri Kilpeläinen kertoi, millaista on olla pieni pelitalo ja miten pelialalla yrittäjyys toimii. Kiemuran esitteli peliyrittäjän arkea ja miten pelialla kannattaa toimia.

Pienenä toimijana isompien pelitalojen apu sekä sosiaalinen media voivat olla suuri apu. Opiskelijat saivat myös tietää tarkemmin, miten pelialalla voi tehdä rahaa ja mitkä ovat alan sudenkuopat. Oman pelitalon perustaminen on joidenkin opiskelijoiden toiveena, joten paikallisen toimijan kokemukset ja ohjeet tulivat varmasti tarpeeseen.

 

Avoimet ovet 

Digiverstaalla järjestettiin avoimet ovet kesäkuun alussa. Tarkoituksena oli tutustuttaa Xamkin opetusta, TKI-toimijoita sekä seudun yrityksiä Digiverstaan toimintaan ja kesän projekteihin. Digiverstaan avoimet ovet tapahtuma toimii Digiverstaan live showroomina. Tapahtumassa tiimit pääsivät harjoittelemaan projektien esittelyä sekä saivat vierailijoilta palautetta projekteihin. 

Avoimet ovet –tapahtuma tarjosi yrityksille mahdollisuuden tutustua tulevaisuuden tekijöihin ja Digiverstaan toimintaan. Tapahtuma poiki alkuja uusille projekteille sekä yhteistyölle. 
 

Avoimien ovien lisäksi kesän aikana tiimit ovat tavanneet projektien toimeksiantajia ja projektien etenemistä on seurattu projektipalavereissa. Toimeksiantajat ovat saaneet tutustua myös muiden tiimien projekteihin ja tuotoksiin. 

Kesän lähestyessä päätöstään Digiverstaan tiimit osallistuivat aktiivisesti myös *ship Startup Festival -tapahtumaan. Tapahtumasta pääsette lukemaan lisää täältä.

 

Tiivistä työskentelyä sekä oppeja työelämään 

Kesän lähestyessä loppuaan tiimien projektit etenevät kohti valmistumista. Osaa projekteista jatketaan vielä opintojen ohelle projektitöinä. Kesäharkasta opiskelijat saavat opintopisteitä työharjoitteluna. Opiskelijat ovat pitäneet kesän ajan tuntikirjanpitoa sekä raportoineet tekemiään tehtäviä. Projektien team leaderit ovat pitäneet huolta, että jokaisella tiimiläisellä riittää tekemistä ja ettei kukaan pääse jäämään sivuun projektitiimistä. Viikottain projektien status on päivitetty kaikille tiimeille Weekly –palavereissa, jossa jokainen tiimi on kerrannut lyhyesti mitä viime viikolla tehtiin ja mitä tällä viikolla tullaan tekemään. Weeklyt ovat olleet myös oivallinen tilaisuus pyytää vertaisoppimismenetelmällä apua toisesta tiimistä esim. kiperiin koodiongelmiin tai mikäli ulkoasua on haluttu hioa käyttäjäystävällisempään suuntaan ovat tiimit voineet joustavasti kutsua muita testaamaan projektiaan. 

Digiverstaan kesäharkka 2019 – 2.0 on ollut kaiken kaikkiaan onnistunut kokemus. Projekteista saatu palaute on ollut positiivista ja kannustavaa. Tästä kesästä ammennamme virtaa pitkälle syksyyn. Kesäharkan lähestyessä loppuaan päätimme juoda kakkukahvit ahkerien tiimiemme kunniaksi. Vielä muutama viikko jatketaan ahertamista projektien parissa, kunnes opiskelut starttaavat. Tästä on hyvä jatkaa kohti vuotta 2020! 

 

 

Digiverstaan henkilökunta haluaa kiittää sekä toimeksiantajia että upeita tiimejämme hienosta kesästä. Opiskelijamme ovat kehittäneet kesän aikana niin ohjelmointi-, viestintä- kuin tiimityötaitoja. Tästä syystä teille kaikille papukaijamerkki!