Mediakasvatusseura

Digivoimaa-hankkeessa mukana on myös Mediakasvatusseura, joka vastaa nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten osaamisen kehittämisestä. Mediakasvatusseura on teini-ikäinen (2005 perustettu) mediakasvatuksen kehittämö sekä asiantuntija- ja nuorisoalan palvelujärjestö. Toiminnan ytimen muodostavat tiedottaminen, kouluttaminen ja materiaalituotanto sekä monialainen yhteistyö ja eri toimijoiden yhteenkokoaminen.

Seuraa edustaa Digivoimaa-hankkeessa Laura Sillanpää (VTM). Laura vastaa nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointivalmiuksia kehittävästä koulutuskokonaisuudesta: suunnittelusta ja toteuttamisesta, kouluttamisesta, viestinnästä, materiaalituotannosta sekä koulutuksen juurruttamisesta osaksi Mediakasvatusseuran toimintaa. Lisäksi Laura hoitaa Seuran osuuden hankehallintoa Digivoimaa-hankkeessa.

Laura on erityisen kiinnostunut psykologiasta ja mielen hyvinvoinnin vahvistamisesta media-arjessa. Hänen sydämensä sykkii myös digitaalisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön luovalle hyödyntämiselle ja remix-kulttuurille.

Erityisvahvuuksikseen hän tunnustaa kokonaiskuvien hahmottamisen ja hallinnoinnoin, järjestelmällisyyden ja tarkkuuden (eli pilkun viilaamisen tarvittaessa) sekä monipuolisen digiteknologian hyötykäytön kriittisyyttä unohtamatta.

Lauran voimaeläin on merikotka

Lisätietoja: Laura Sillanpää (kuvassa ylhäällä), laura.sillanpaa[a]mediakasvatus.fi”

 

Etelä Savon Liikunta ry

Etelä-Savon Liikunta ry (ESLi) on liikunnan aluejärjestö. Toimialueena on nimen mukaisesti koko Etelä-Savo, mutta esim. yritysten henkilöstöliikuntaa toteutamme asiakkaan toiveiden mukaisesti. Liikunnan aluejärjestöjä on Suomessa yhteensä 15kpl. Esli:n perustehtävä on tukea alueellaan toimivien seurojen toimintaedellytyksiä, ja näin edistää eteläsavolaisten hyvinvointia. Toisella vuosikymmenellään etenevä ESLi:n jäsenistö koostuu urheiluseuroista, erityisryhmien liikuntajärjestöistä, sekä lajin alueellisista organisaatioista. Jäsenmäärä on 116. Hankkeiden ja monipuolisten tapahtumien kautta kohtaamme alueen asukkaat. Lisäämme elämän mielekkyyttä ja tyytyväisyyttä liikunnan määrää ja laatua lisäämällä.

Digivoimaa hankkeessa liikunnallisuuden pitää mukana Netta Tuhkanen (kuva tulossa). Netan päävastuulla on DigiKoutsi -koulutuksen ja pilottivalmennuksien kehittäminen ja suunnittelu, ennen kaikkea fyysisen hyvinvoinnin ja elintapaneuvonnan (liikunta, ravinto, lepo) ja kokonaisvaltaisen elämänhallinnan näkökulmasta.

Kiinnostuksen kohteet: Liikuntaan liittyvät mielenkiinnon kohteet ovat kilpaurheilu (kaikki urheilulajit mutta erityisesti hiihto), liikuntabiologia, -fysiologia ja -psykologia sekä valmennus. Muita mielenkiinnon kohteita ovat matkustaminen ja leipominen.