Ruutuaika? Turvataidot? Voimavara? Medialukutaito? Digitaalisuuteen liittyvät ilmiöt herättävät ajatuksia, tunteita ja paljon kysymyksiä, joihin me kuluttajat ja tuottajat olemme alkaneet kaivata yhä enemmän vastauksia.

Me Digivoimaa-hankkeen toteuttajat olemme saaneet ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana kehittämässä uutta: digitaalisen hyvinvoinnin käsitettä sekä siihen liittyviä menetelmiä. Digitaalinen hyvinvointi on vielä maailmallakin tuore, määrittymätön sekä pirstaleiden käsite. Vaikka digitaalisuus itsessään on ilmiönä vahvasti läsnä arkielämässämme, siihen liittyvät digitaalisen hyvinvoinnin ulottuvuudet eivät ole. Digitaalista hyvinvointia katsotaan usein teknologisten linssien läpi, mutta Digivoimaa-hankkeen kautta haluamme tuoda ilmiötä laajemmin esille. Digitaalisen hyvinvoinnin ytimessä on osallisuuden kokemus, jota tuetaan esimerkiksi elämänhallintataidoilla, strategisella osaamisella – unohtamatta turvallisuutta ja fyysistä hyvinvointia. Tiivistetysti voidaan todeta, että digihyvinvoiva yksilö pystyy hallitsemaan digitaalisuuden haittavaikutuksia, mutta pystyy käyttämään digitaalista mediaa siten, että se palvelee hänen henkilökohtaisia päämääriään.

Hankkeen aikana tuotamme ilmiöstä uutta tietoa, mutta ennen kaikkea kehitämme erilaisia työkaluja digitaalisen hyvinvoinnin ympärille nuorisotyön käyttöön. Olemme mukana muun muassa tukemassa nuorisoalan ammattilaisten osaamista, kehitämme nuorten vertaisohjaajuuteen uusia digitaalisia menetelmiä sekä rakennamme digitaalisen hyvinvoinnin valmennusohjelman ja digitaalisen hyvinvoinnin arviointimittariston. Yksi keskeisimmistä innovaatioistamme on somepassi, jonka avulla vahvistetaan nuorten turvallista ja tasapainoista arkea sosiaalisen median parissa.

Hankkeemme ytimessä on siis nuorten osallisuuden vahvistaminen, mutta myös monialaisen yhteistyön vahvistaminen nuorisotyön kentällä. Haluamme luoda nuorille hyvinvointia edistäviä digitaalisia valmiuksia voimavaralähtöisesti.

DIGIVOIMAA – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta hankkeen avulla pureudumme digitaaliseen hyvinvointiin vahvan yhteistyön ja monialaisen toimijajoukon voimin. Hanketta ovat toteuttamassa Juvenian (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) kanssa Mediakasvatusseura Ry, Etelä-Savon Liikunta sekä Ammattiopisto Spesia.

 

Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Digivoimaa-hankkeen matkaa digitaalisen hyvinvoinnin maailmassa. Edessämme on haastava, mutta varmasti palkitseva digiseikkailu.

 

Riina Hämäläinen

TKI-asiantuntija, Digivoimaa-hanke

Juvenia – Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu