ENNAKOIVA YRITYS – OSA 3:  

Ennakoiva yritys -sarjassa tutustutaan Future Proof Kymenlaakso -hankkeen ennakointikoulutuksissa mukana oleviin yrityksiin. 

 

Easmar Logistics yrityksen ohjista pitelee Saku Sopanen. Sopasen yrityksellä on pitkän linjan kokemusta, sillä toiminta on aloitettu jo vuonna 1993. Monipuolisen logistiikkayhtiön toimialaa ovat huolinta ja rahtaus, ja erityisosaaminen rautatiekuljetuksissa. Sopanen kuvailee toimintaansa yrittäjänä juuri tällä hetkellä kuitenkin sanoilla “varaston pitäjä”, sillä erilaiset toimintakentän muutokset ovat vaikuttaneet liiketoimintaan. 

Erityisen suuressa roolissa muutoksiin on ollut sotatilanne Venäjän ja Ukrainan välillä, sillä Sopasen yrityksen asiakkaat vaikuttavat suurimmaksi osaksi Venäjällä tai sen naapurivaltioissa. 

“Tässä ollaan pieni yritys isojen rattaissa”, Sopanen kuvailee tilannetta. “Yrittäjänä on tultava joustavaksi”, hän jatkaa kertoen erilaisista vaiheista, joita yritys on kokenut vuosien varrella. Kokemuksen tuomalla varmuudella Sopanen ennakoi, että katkos liiketoiminnassa Venäjän suuntaan tulee olemaan todella pitkä. 

 

Yrittäjä Saku Sopanen Xamkin Kouvolan kampuksella.

Millaisia muita trendejä Sopanen on havainnut, jotka vaikuttavat yritystoimintaan? 

“Volyymi on vähentynyt, koska kustannukset ovat nousseet.  Valtaosa yrityksistä on siirtynyt raiteilta rekkoihin, koska siellä kilpailu toimii”, Sopanen sanoo. 

Lisäksi hän kertoo, että aika menee helposti prosessien ja laatujärjestelmän hallintaan. Yrityksien paine ei välttämättä tule kilpailusta vaan virkamiesasioiden hoitamisesta. Sopanen on huomannut, että poliittinen ilmapiiri on suuressa roolissa. 

Tämä havainto sopiikin Sitran Megatrendit 2023 –julkaisussa esiteltyihin muutoksiin, joista yksi on demokratian kamppailun koveneminen. Siihen liittyy esimerkiksi informaatiovaikuttaminen, geopoliittinen valtataistelu ja luottamuksen horjuminen sääntöpohjaisiin instituutioihin.  

 

Ennakoinnin ajattelumallia Sopanen toivoo kaikkialle. Yrittäjä kertoikin osana Future Proof Kymenlaakso -hankkeen ennakointikoulutusta omia kansainvälisen liiketoiminnan kokemuksiaan.  

Kapean katsannon sijaan täytyisi yrittää nähdä laajemmalle ja pidemmälle. Esimerkiksi hän antaa ympäristökysymykset. Niitä merellä ratkaistaessa ei pidä unohtaa samaa kysymystä tien päällä, jottei päästöt vain siirtyisi paikasta toiseen.  

 

Ennakointia Sopanen on harjoittanut omassa yrityksessään. Venäjän tilanteen vuoksi muuttunut liiketoiminta on täytynyt miettiä uudestaan.  

“Olen yrittäjä, joka haluaa tehdä heti”, Sopanen kuvailee itseään ja kertoo mahdollisesta uudesta suunnasta, jota kohti yrittäjä nyt tekee suunnitelmia. Positiivinen skenaario muodostui aidosta tarpeesta ja paljastamatta liiketoiminnan uutta suuntaa voidaan kuitenkin todeta, että se istuisi hyvin Kymenlaakson yritysklustereihin ja tulisi toimimaan megatrendien viitoittamalla kasvualalla. 

 

Kirjoittanut Tiiu Räty

Future Proof Kymenlaakso -hankkeessa palvelumuotoilun harjoittelija