Suomen elintarvikealan yrityksissä on liian vähän vientiosaamista ja ala tarvitsee lisää viennin ammattilaisia. Xamkin koordinoima ja Haaga-Helian, Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyössä toteuttama Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 opintopistettä) vastaa tähän elinkeinoelämän esille tuomaan kehittämistarpeeseen.

Moduulimuotoinen koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille laaja-alaisesti tietoa elintarvikealasta sekä liiketoiminnasta kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa elintarvikealan pk-yritysten ja niiden henkilöstön vientiosaamista ja -valmiuksia kouluttamalla asiantuntevaa työvoimaa.

Valtakunnallisen ELOA – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeen suunnittelemia koulutuksia toteutetaan kaksi kappaletta vuosien 2020-2021 aikana. Ensimmäinen toteutus starttasi Helsingissä 12.3. ja päättyy syksyllä 2020. Toinen koulutus järjestetään Rovaniemellä loppuvuoden 2020 ja kevään 2021 aikana.

 

Korkeakoulutasoista alan vientikoulutusta ei ole

Suomen korkeakouluissa ei ole varsinaista elintarvikevientiin ja alan erityistarpeisiin liittyvää koulututusta. Osaamiskoulutus herättikin laajalti kiinnostusta ja runsaasta hakijamäärästä suurin osa on ammattikorkeakoulussa opiskelevia nuoria.

Elintarvikeviennin koulutusta pitäisi saada osaksi myös korkeakoulujen tutkintokoulutusta vielä opiskeluvaiheessa oleville nuorille, jotka ovat kiinnostuneita yritysten kansainvälistymisestä. Lisäksi vientiosaamiseen keskittyvää koulutusta tulisi edelleen tarjota myös elintarvikealan yrityksille,

 

kommentoi projektipäällikkö Merja Ryökäs Xamk Pienyrityskeskukselta.

Koulutuksen pyrkimyksenä on lisätä myös sekä yritysten että alalle pyrkivien tulevaisuuden vientiosaajien verkostoitumista ja yhteistyötä. Sillä on vahva kytkentä työelämään ja tavoitteena on antaa hyvä pohja erilaisissa vientitehtävissä toimimiseen elintarvikealan yrityksissä.

 

Koulutuksen ensimmäinen moduuli, Tulevaisuuden ennakointi ja pohjatietoa elintarvikealasta toteutettiin lähiopetuksena Haaga-Helialla maaliskuussa. Sen jälkeen koulutus on koronakriisin takia siirretty verkkoon. Kuvassa Leena Jokinen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskukselta.

 

Osallistava verkkokoulutus

Ketterästi digitaaliseen muotoon koronakriisin takia siirretty ensimmäinen koulutus on onnistunut olemaan toteutustavasta huolimatta interaktiivinen ja osallistava. Itse elintarvike- ja kansainvälisenkaupan alalla ammattia harjoittaneet kouluttajat ovat pystyneet jakamaan paljon hyviä ja mielenkiintoisia käytännön esimerkkejä. Myös useilta osallistujilta löytyy kokemusta elintarvikealan eri sektoreilta ja erilaisista yrityksistä, mikä on synnyttänyt hyviä keskusteluja ja vertaisoppimista.

Olen todella positiivisesti yllättynyt kurssin tason erinomaisesta laadusta. Saatiin laadukasta tietoa ja todella hyviä työkaluja siirtää käytäntöön,

 

kommentoi yksi osallistuja tähänastisia kokemuksiaan koulutuksesta.

Helsingin koulutus on puolivälissä. Kevään viimeinen koulutuskerta järjestettiin viime viikolla 7.5. ja koulutus jatkuu jälleen elokuussa. Rovaniemen koulutus alkaa 12.11. (tutustu ja hae mukaan koulutukseen hankkeen sivuilla).

Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun –hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.

 

Kirjoittajat:

Merja Ryökäs, projektipäällikkö

Elina Pöllänen, TKI-asiantuntija