ELOA-hankkeen toisen pilottikoulutuksen opiskelija, Hanna-Mari Romakkaniemi Rovaniemeltä kertoo blogitekstissä ajatuksistaan Elintarvikeviennin osaamiskoulutuksesta (30 op). Toinen koulutus alkoi 2.11.2020 ja kestää 6.5.2021 saakka.

Elintarvikeviennin osaamiskoulutus alkoi viime vuoden puolella marraskuussa ja kolme kuudesta koulutusmoduulista ovat nyt takana. Ensimmäisissä koulutuspäivissä perehdyttiin tulevaisuuden ennakointiin Leena Jokisen johdolla sekä perustietoihin elintarvikealasta Hannu Pekkalan johdolla. Joulukuussa perehdytysvuorossa olivat liiketoiminnan perusteet Päivi Käri-Zeinin johdolla sekä vientitoiminnot ja niihin liittyvä talousosaaminen Mikael Gabrielsonin ja Johannes Vallivaaran johdolla. Kolmannessa, tammikuun kokonaisuudessa perehdyttiin oman myyntiosaamisen kehittämiseen sekä hieman pohjustetiin myyntiin liittyviä vaatimuksia myyjän ja ostajan kannalta mm. kulttuurierot huomioiden. Opettajana jälleen aivan mahtava Päivi Käri-Zein sekä Pirjo Pitkäpaasi.

Tähän saakka kaikki luennoitsijat ovat olleet aivan mahtavia ja innostavia alansa osaajia! Luennoilla säilyy mielenkiinto aamusta iltaan, vaikka päivät ovatkin pitkiä, varsinkin töitä tekevälle perheenäidille.

 

Koulutukseen liittyy yhtenä isona ja oleellisena osana kehittämistehtävä, jonka opiskelijat toteuttavat valitsemalleen yhteistyöyritykselle tämän antaman aiheen pohjalta. Koulutus tarjoaa lukuisille Suomalaisille yrityksille mahdollisuuden saada apukäsiä toteuttamaan heidän toiveidensa pohjalta elintarvikevientiin liittyviä kartoitus- ja kehittämistehtäviä osana tätä isoa ja laajaa koulutuskokonaisuutta. Samalla yhteistyöyritykset tarjoavat meille opiskelijoille hienon tilaisuuden päästä tutustumaan johonkin elintarvikeviennin osa-alueeseen syvällisemmin kehittämistehtävän avulla.

Kehittämistehtävien kirjo vaihtelee tuotteen vientimarkkinoiden kartoittamisesta jollain tietyllä alueella aina kokonaisiin maanosiin, tai viennin aloittamiseen liittyvistä markkina- ja asiakasryhmäselvityksistä kohdemaakartoituksiin.

Monissa yrityksissä tilanne on tällä hetkellä se, että vienti kiinnostaa, on olemassa tuote, jota halutaan viedä, muttei tiedetä kannattaako viedä ja missä olisivat potentiaalisimmat asiakkaat. Toiset yritykset harjoittavat jo vientiä, mutta haluavat laajentaa vientitoimintojaan uusille markkinoille tai alueille.

 

Etäopiskelu antaa mahdollisuuden opiskella kaikkialta Suomesta ja koulutuksessa pääseekin verkostoitumaan laajasti. Opiskelijat ovat jakautuneet pienryhmiin tiettyyn maahan tai maanosaan kehittämistehtävää tekeviin ja jakaneet omaa osaamistaan ja ajatuksiaan keskinäisessä Whatsapp -ryhmässä. Myös LinkedIn on hyvä ja varteenotettava alusta ammatilliseen verkostoitumiseen.

Sen verran laaja kokonaisuus 30 opintopistettä on, että ei tämä ilman työtä valmiiksi tule. Ei meitä opiskelijoita silti ole oman onnemme nojaan jätetty. Tämän takaa jokaisen moduulin jälkeen pidettävissä palautekeskusteluissa puretaan koulutuspäivien jälkeen mieleen tulleita ajatuksia, tai opastetaan opiskelijaa kehittämistehtävän kanssa kohtaamissaan haasteissa.

Omakustanteisesti tällaisen koulutuskokonaisuuden hinta kipuaisi helposti tuhansiin euroihin. Nyt, kun mukana on Maa- ja metsätalousministeriön kautta tulevaa hankerahaa, tämä turvaa sen, että opiskelijoina meidän kustannettavaksi jää vain oman ajan käyttö, perehtyminen ja aiheiden taustoitus omaehtoisesti sekä tarvittavien muistiinpanovälineiden ja eväiden hankinta – varsin kohtuullista siis!

 

Kirjoittaja on Hanna-Mari Romakkaniemi, ELOA-hankkeen toisen pilottikoulutuksen opiskelija

 

ELOA – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeen tavoitteena on kouluttaa lisää vientiosaajia elintarvikealalle. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 op), joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä elintarvikealan yrityksissä.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke saa Maa- ja metsätalousministeriön osarahoitusta.