Arvoisa lukija, toivomme Sinun miettivän, miten kotipaikkakuntasi voi edistää kulttuuria ja taidetta osana yhteistä hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa. Toivomme myös, että lähestyt asiaa mahdollisuuksien ja yhteistyön näkökulmasta. Tämänkaltaista ajattelua tukee myös kulttuuritoimintalaki.

 

Uudistettu laki kuntien kulttuuritoiminnasta tuli voimaan 1.3.2019. Laki korvaa aiemman, 25 vuotta vanhan lain, ja määrittelee entistä tarkemmin kuntien kulttuuritehtävät ja -tavoitteet. Uudistukset vahvistavat kulttuurin roolia kunnan toiminnassa samalla perustellen kulttuurin merkitystä ja asemaa kunnan peruspalveluna. Uudistetun lain tavoitteena on muun muassa tukea kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia luovaan toimintaan ja kulttuurin tekemiseen sekä kokemiseen. Lisäksi korostuu sekä toimialarajat että maantieteelliset rajat ylittävän yhteistyön merkitys.

 

Toinen kulttuurin kannalta tärkeä uudistus vuoden 2019 aikana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän avoimen ja maksuttoman TEA-viisarin kulttuuriulottuvuus. TEA-viisari on terveyden edistämisen kuntakohtainen vertailutietojärjestelmä, josta nyt siis pääset katsomaan myös oman kuntasi aktiivisuuden ja toimenpiteet koskien kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.

 

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen on uuteen kulttuurilakiin pohjautuva kehittämistehtävä. Työ ehti juuri päästä hyvään alkuun sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa, kun koronatilanne järjesti meidän kaikkien arjen uudelleen. Tilanteen vuoksi nyt myös kulttuurin kentällä on käynnissä ennennäkemätön digiloikka. Hyvin lyhyessä ajassa on syntynyt lukuisa määrä erilaisia verkossa toimivia tahoja, jotka tarjoavat mm. striimattuja teatteri-, tanssi- ja musiikkiesityksiä. Ikävä kyllä monella toimijalla taloudellinen epävarmuus jatkuu koronatilanteen jälkeenkin. Uskallamme kuitenkin väittää, että tämän kevään jälkeen ovat kohtaamiset, yhteisöllisyys, yhteistyö ja mielekäs tekeminen entistä suuremmassa arvossa. Toisin sanoen; kulttuuria, taidetta ja luovaa työtä tarvitaan jatkossa vielä enemmän kuin ennen!

 

TEA-viisarin mukaan kuntien osallistumisaktiivisuutta yritetään kovasti ylläpitää, mutta yhdenvertaisuuden toteutuminen vaihtelee kunnissa todella paljon. Pitkälti tämä johtuu pienistä henkilöresursseista kulttuurin toimialalla. Tästäkin syystä toivomme yhteistyötä ja synergiaa. Alla oleviin sähköposteihin otamme mielellämme vastaan ajatuksia ja näkemyksiä siitä, millaisia voisivat olla poikkeusajan kulttuurikohtaamiset? Entä miten ilahduttaa heitä, joita digiloikka ei tavoita? Kirjoitathan myös, jos mielessäsi on kohderyhmä, jonka kulttuuriset oikeudet, tarpeet ja toiveet jäävät toteutumatta.

 

Kiitos! Yhdessä olemme enemmän.

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen – kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille

projektipäälliköt Piia Kleimola, XAMK, Kymenlaakso, piia.kleimola@xamk.fi

Sanna-Leena Mikkonen, LAB, Etelä-Karjala, sanna-leena.mikkonen@lab.fi

#eloailoa #luovaxamk #xamk #LABfinland #okmfi

www.xamk.fi/eloajailoa

https://lab.fi/fi/projekti/eloa-ja-iloa