Monimuotoinen metsä seminaari  Ristiinan Hotelli Heimarissa 8.7.2016. Tilaisuudessa luennoi Kari Mielikäinen Luonnonvarakeskuksesta, Reijo Särkkä Osuuspankista, Tarja Hämäläinen Suomen metsäkeskuksesta sekä Sami Koskimaa Arvometsä Oy:stä. Luennoilla käsiteltiin eri-ikäisen metsän kasvatusta ja uuden metsälain merkitystä metsien käsittelyssä.

Osuuspankin edustaja kertoi metsätilojen sukupolven vaihdoksiin liittyvää asiaa ja Arvometsä Oy:n edustaja metsien käsittelystä yläharvennuksella. Tilaisuudessa oli maastokohde, jossa perehdyttiin pienaukko hakkuiden sekä poimintahakkuiden vaatimuksiin ja menetelmiin. Maastossa oli myös mitattu koeala, jossa vertailtiin ylä –ja alaharvennuksen kannattavuuden merkitystä hakkuutavan valinnassa.

Kirjoittanut: Rauno Kousa, projektipäällikkö

Lisätietoja aiheesta:

https://arvometsa.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=R6UkrWaERJ8
https://www.youtube.com/watch?v=uUiXx4qNlEI&t=143s