Syyskuussa pidettiin ”Monimuotoiset metsät” maastoharjoitus Kangasniemellä. Tilaisuuden luento materiaalin eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen soveltumisesta koneellisen korjuuseen teki Luonnonvarakeskuksen MMT Matti Siren. Tilaisuuteen osallistui 59 henkilöä.

Tilaisuuden ohjelma ei toteutunut suunnitellulla tavalla, koska hakkuuta ei voitu suorittaa koneellisesti sadekelien pehmittämässä maastossa. Valittu maastokohde olisi ollut erinomainen kohde eri-ikäisrakenteisen metsän korjuunäytökseen.

Sirenin mukaan on paikallaan, että metsänomistajalla on vaihtoehtoja metsiensä hoidossa. Hän kuitenkin muistutti, että hoito- ja hakkuutapoja valittaessa pitäisi olla riittävästi tietoa menetelmien soveltuvuudesta. Parhaiten eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus soveltuu metsiin, joissa on jo valmiina jaksottainen rakenne, riittävästi eri-ikäistä puuta.

Metsänhoitoyhdistys oli saanut tilan testamentilla ja sen historiasta sekä käsittelystä kertoi Mhy:n Aura Heikura. Eri-ikäisrakenne kohteella oli varsin selvästi nähtävissä. Alueella oli kolmen eri ikäluokan puustoa, järeää valtapuustoa, edellistä pienempää välikerroksen puustoa sekä aliskasvosta. Suomalaisia metsiä vuosikymmenten ajan uudistettu tasaikäisrakenteisesti, joten valmiiksi eri-ikäisrakenteisia metsiä on hyvin vähän.

Eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus tuottaa taloudellisesti parhaan tuloksen kohteilla, joiden metsän hoitoon ja uudistamiseen ei kannata sijoittaa paljon. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi vaikeasti korjattavat louhikkoiset metsät ja karuhkot suot. Soille syntyy kangasmaita useammin kasvatuskelpoista alikasvospuustoa. Metsänomistajat ja monet metsäammattilaiset suhtautuvat eri-ikäisrakenteiseen metsänhoitoon varsin varovaisesti. Menetelmän kannattavuudesta on melko vähän tutkittua tietoa. Metsänomistajien tuntoja kuvasi tilaisuuden lopussa esitetty kommentti. Mikäli haluaa metsänhoidosta ja metsänkäsittelystä mielenkiintoisen ja haasteellisen kokemuksen, kannattaa vaihtaa eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen.

Tilaisuuden lopuksi Ismo Kallio Metsänhoitoyhdistyksestä kertoi vallitsevasta puukauppa tilanteesta. Ääneskosken ja Varkauden metsäteollisuus investoinnit takaavat Kangasniemen puille hyvän ja vakaan kysynnän. Huolena on kuitupuun reaalihinnan laskeminen aiemmista vuosista sekä koivukuitupuun heikko kysyntä. Toivomuksena on tehtaiden puunkysynnän lisääntyessä, että se toisi kuitupuun hintaan korjausta ylöspäin.

 

 

Kuva: Eri-ikäisrakenteinen metsä, Kangasniemi

Kirjoitti: Rauno Kousa