Ins. Miska-Matias Kilpisen opinnäytetyönään toteuttama esiselvitys valmistui. Kiitoksia Miskalle! Kiitokset myös RISICO-hankkeelle ja Logistiikan koulutukselle hyvästä yhteistyöstä.

Tutkimusten tulosten perusteella drone-keskusta kehitettäessä tulee ottaa huomioon erilaiset
lentokentän sidosryhmät ja lentokenttärakenteet, joihin miehittämätön ilmailu sekä muut siihen liittyvät toiminnot tulevat tukeutumaan.

Drone-keskus vaatii toimiakseen erilaisia teknisiä ja sosiaalisia rakenteita, joista teknisiä ovat rakennukset,
niiden toimitilat, oma kiitotie droneille ja sen toimintaympäristö sekä 5G tietoliikenneyhteydet.

Sosiaalisia rakenteita olisivat erilaiset palvelut, kuten lennonvarmistuspalvelut, drone kaluston säilytys ja
huoltopalvelut, matkailu ja elämyspalvelut kuten dronepuisto laitemyymälöineen ja testausmahdollisuuksineen.

Muita sidosryhmiä drone-keskus palvelisi koulutus ja tapahtumatoiminnallaan sekä tutkimus-, kehitys ja
innovaatiotoiminnalla.

Linkki opinnäytetyöhön http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202103143255

Kuva: Miska-Matias Kilpinen ja Redstone Aero

Kirjoittajat: Minna Jukka ja Miska-Matias Kilpinen