Nuoskan työntekijät ovat kohdanneet monia koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijöitä. Heidän pyynnöstään olemme julkaisseet esitteen, jota voi ottaa mukaan opetus- ja nuorisotoimen yhteistyötä suunniteltaessa ja lukioihin jalkauduttaessa. Esitteen voi tulostaa jutun lopussa olevasta linkistä. Se toimii parhaiten A5-koossa.

Esitteen avulla nuorisotyöstä tuttua

Etenkin perusasteella nuorisotyö on yleistynyt (Kivijärvi, Kauppinen, Kiilakoski & Leskinen 2022). Silti kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelee osaavia opettajia ja hyvinvointityön toimijoita, joille nuorisotyön osaamisala ei ole tuttu. Miten voisimme viestiä koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä, jotta kaikki yhteistyön mahdollisuudet tulisivat hyödynnettyä?

Nuoskan tuottamassa lukionuorisotyön esitteessä kerrotaan lyhyesti yhteistyön mahdollisuuksista ja nuorisotyöstä. Esite on tarkoitettu nuorisotyöntekijöille ja lukioissa työskenteleville. Sitä jaetaan suomen- ja ruotsinkielisenä valtakunnallisilla lukiopäivillä 29.–30.8.2022.

Nuoret lukionuorisotyön keskiössä

Nuorisotyöntekijöiden työskentely perustuu muun muassa nuorilähtöiseen kohtaamisosaamiseen ja suotuisan ryhmädynamiikan tukemiseen. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijöillä on menetelmäosaamista ja he tekevät ennalta ehkäisevää hyvinvointityötä osana monialaisia kasvattajayhteisöjä. Nuorisotyö on työtä nuorten parhaaksi yhteisöllisyyttä ja nuorten osallisuutta vahvistaen sekä hyvinvointia edistäen – myös lukioissa.

 

Lataa suomenkielinen lukionuorisotyön esite tästä: Lukionuorisoyö_Nuoska_esite_230822

Lataa ruotsinkielinen lukionuorisotyön esite tästä: Ungdomsarbete_i_gymnasiet_Nuoska_230822

 

Lähteet:

Kivijärvi, A.; Kauppinen, E.; Kiilakoski, T. & Leskinen, J. 2022. Hidasta kasvua ja lisääntyviä vastuita. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021.  Lahti: Kanuuna-verkosto, Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto.

 

kuva: www.freepik.com