Työelämässä yleistyvä etätyö tuo joustoa työelämään ja sopii erinomaisesti esimerkiksi asiantuntijatehtäviin. Monet työntekijät kokevat, että he pystyvät keskittymään töihinsä paremmin ja olevaan luovempia, kun voivat tehdä töitä itse valitsemassaan paikassa ja/tai itse valitsemanaan aikana. Ympäristön kannalta on järkevää, ettei pitkän matkan takaa tarvitse ajaa joka päivä autolla töihin. Toisaalta myös yritys voi saada säästöä siitä, että etätyöntekijöiden vuoksi kaikille työntekijöille ei tarvitse olla kiinteää työpistettä yrityksen tiloissa.

Etelä-Pohjanmaa on pienten yritysten aluetta. Suuri osa yrityksistä on mikroyrityksiä, joiden voi olla vaikea järjestää työhuonetta tai työpistettä harjoittelijalleen. Niinpä etätyötä voidaan hyvin soveltaa myös kansainvälisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoitteluun, joka voi olla myös joko etäharjoittelua tai virtuaalista työharjoittelua.

Pieni yritys hyötyy usein harjoittelijan työpanoksesta ja harjoittelija pääsee kokeilemaan useita yrityksen toimintaan liittyviä tehtäviä. Esimerkiksi Memorial Oy-yrityksessä harjoittelija on tehnyt harjoitteluansa kotoa käsin tai koulun tiloissa. Yrityksessä harjoittelija on käynyt paikan päällä aina tarvittaessa tai työnantajan kanssa on tavattu esimerkiksi lounaalla.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun International Business –opiskelijoista usea on tehnyt virtuaaliharjoittelun. Käytännössä harjoittelu tapahtuu kotoa tai koululta käsin ja yhteydenpito yritykseen ja kollegoihin tapahtuu digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Virtuaaliharjoittelussakin alkuopastus tapahtuu kasvotusten ja sen jälkeen harjoittelija tekee saamiaan toimeksiantoja itsenäisesti, mikä mahdollistaa myös opiskelun ohessa tapahtuvan harjoittelun tai harjoittelun vaikkapa vanhempainvapaan aikana. Esimerkiksi Millenial Oy-yrityksessä (Millenial.fi) harjoittelija tekee verkkokauppojen konsultointiin liittyviä toimeksiantoja saamiensa ohjeiden mukaan. Toimitusjohtaja Eero Tunkelo kertoo pitävänsä harjoittelijoiden kanssa 1-2 skype-palaveria viikoittain, minkä lisäksi harjoittelija voi aina lähettää sähköpostia tai kysyä apua chatin kautta. Sekä harjoittelijat että yrittäjä ovat pitäneet tätä toimivana järjestelynä.

Etäharjoittelu ja virtuaaliharjoittelu sopivat hyvin opiskelijoille, jotka ovat omatoimisia ja oma-aloitteisia. Heidän on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn ilman esimiehen jatkuvaa valvontaa. Opiskelijan on kyettävä itse laatimaan aikataulunsa ja myös pidettävä laatimansa aikataulu. Sitoutumisen ja motivaation merkitys korostuu näissä uusissa harjoittelun muodoissa. Harjoittelun keskeyttämiset ovat johtuneet siitä, että työtehtävät eivät ole tuntuneet ”omalta alalta”, minkä vuoksi opiskelijan motivaatio on ollut alhainen ja harjoittelun työtehtävien tekeminen on viivästynyt ja lopulta opiskelija on päätynyt toisenlaisiin harjoittelutehtäviin.

Sekä toimitusjohtaja Tunkelo että opiskelijat korostavat avoimen viestinnän ja säännöllisen yhteydenpidon merkitystä harjoittelun onnistumisessa. On osattava sekä antaa palautetta että ottaa sitä vastaan niin, että voi kehittää omaa osaamistaan saamansa palautteen avulla.

Etä- ja virtuaaliharjoitteluissa on runsaasti erilaisia variaatiomahdollisuuksia. Kokeilemalla jokainen yritys voi löytää itselleen ja harjoittelijoilleen sopivat järjestelyt. Tekniikka mahdollistaa monenlaisen yhteistyön ja yhteydenpidon. Myönteisten kokemustemme myötä toivomme, että moni pieni yritys lähtisi rohkeasti kokeilemaan uusia harjoittelumuotoja. Kansainvälinen opiskelija tuo etä- ja virtuaaliharjoittelussakin yritykseen oman monipuolisen osaamisensa ohella uudenlaisia näkökulmia eikä digitaalisia välineitä tarvitse arastella, sillä niiden käyttöön opastetaan tarvittaessa.

Päivi Uitti
Lehtori, opinto-ohjaaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu