Ylen uutisissa 8.2.2021 kerrottiin etäopetukseen liittyvistä kokemuksista. Vastaajina oli toisen asteen opiskelijoita ja heidän vanhempiaan. Uutinen vahvistaa käsitystä siitä, että koronakriisillä on yhteys opiskelijoiden opintojen etenemisen pulmiin.

Yhteisöllisyyttä lisäävän nuorisotyön tarve korostuu

Monet opiskelijat kertoivat jääneensä etäopetuksen aikana oman onnensta nojaan. Yhteisöllisyyden lisäämiselle on ilmiselvä tarve. Opiskelu keskeytyy helposti, jos opiskelija jää yksin. Yksin jääminen voi aiheuttaa mielialan laskua ja muita mielen hyvinvoinnin pulmia. Yhteisöllisyyttä ja vertaisryhmiä vahvistavaa nuorisotyötä tarvitaan opiskelijoiden tueksi poikkeusolojen aikana ja nivelvaiheeseen.

Nuorisotyö vahvistaa  vertaisryhmiä

Vertaisryhmä on nuoren keskeisin kehityspsykologinen viitekehys. Poikkeusolojen aikana kavereiden kanssa vietetty aika on vähentynyt merkittävästi. Osa Ylen kyselyyn vastanneista nuorista kertoi, että etäopetuksen aikana kukaan ei kysynyt mitä kuuluu.

Nuorisotyön osaamisalaan kuuluu nuorten vertaisryhmien vahvistaminen. Kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevä nuorisotyöntekijä tukee nuorten ryhmäytymistä. Hän voi esimerkiksi järjestää mielekästä tekemistä hyppytunneille tai kyytien odottamisen ajaksi, tarjota läksytukea ja järjestää opiskeluhuollon kanssa ennalta ehkäiseviä, yhteisöllisyyttä vahvistavia teemapäiviä ja -tunteja. Nuorisotyöntekijä kohtaa nuoren elämän muilla osa-alueilla, opettajan vastuulle jää vastuu oppiainesisältöjen opettamisesta. Nuorisotyö yhdistää nuoren koulun ja vapaa-ajan, kun samoja nuoria kohdataan kouluissa ja vapaa-ajalla.

Etäopetuksen haittoja vähennetään  koulunuorisotyöllä

Nuorisotyötä tulisi lisätä koulujen ja oppilaitosten kasvattajayhteisöjen sekä nivelvaiheiden tueksi. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön on panostettu etäopetuksen aikana monessa kunnassa. Aikuisresurssin lisääminen nuorten tuen tarpeen lisääntyessä on järkevää.

Osaamiskeskus Nuoska järjestää mm. poikkeusoloissa toteutettavan nuorisotyön koulutusta. Verkossa tehtävä koulunuorisotyö etäaikana -koulutus pidetään 8.3.2021. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://www.xamk.fi/tapahtumat/koulunuorisotyo-etaaikana/

Mitä koulunuorisotyöntekijä voi tehdä?

Nuorisotyön ytimessä on kohtaamistaito. Nuorisotyöntekijällä on kyky kohdata nuoret aidosti ja kokonaisvaltaisesti. Hän pystyy rakentamaan luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen. Nuorisotyöntekijä ymmärtää nuorten elämää ja kehityshaasteita. Nuorisotyöntekijä kysyy mitä kuuluu ja kuuntelee vastauksen.

Nuoret  arvostavat sitä, että koulussa on aikuinen, joka ei arvioi ja jolla ei ole  viranomaisvaltaa heidän asioihinsa. Nuorisotyöntekijä on hyvä tyyppi, jonka kanssa tehdään hauskoja juttuja ja joka oikeasti välittää siitä, miten nuorilla menee. Nuorten kanssa järjestettävien toimintojen  takana on aina kasvatuksellinen päämäärä. Nuorisotyö on nuorten kasvuun saattamista.

Koulunuorisotyöntekijä vahvistaa kasvattajayhteisöjä

Nuorisotyöntekijä edistää nuorten osallisuutta kouluissa ja oppilaitoksissa tukien nuorten itsenäistymistä ja koulun yhteisöllisyyttä. Hän osallistuu nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen ja vahvistaa kasvattajayhteisöjä ammatillisesta orientaatiostaan. Nuorisotyö osana koulujen arkea tarkoittaa lisäresurssia kasvatustehtävään. Nuorisotyön vahvistamat kasvattajayhteisöt pystyvät tukemaan nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista paremmin.

 

Sanna-Mari Pöyry

TKI-asiantuntija

Xamk / Juvenia / Osaamiskeskus Nuoska

 

Ylen verkkouutinen 8.2.2021:

Katkeruutta, uupumusta ja yksinäisyyttä – Ylen kysely paljastaa, miten kypsiä amislaiset ja lukiolaiset ovat etäopiskeluun: “2004 syntyneistä tulee väliinputoajia”

https://yle.fi/uutiset/3-11775682?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2021-02-08

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammatti-korkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.