Korkeakoulujärjestelmä muodostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Korkeakouluilla on merkittävä rooli alueen elinvoiman ja yrityselämän kehittämisessä. Etelä-Savossa koulutusta koskevaa puhetta värittää usein oman yliopiston puuttuminen. Maakuntamme vahvuus on kuitenkin laaja koulutustarjonta – alueellamme toimii kaksi ammattikorkeakoulua joiden kautta tarjolla on myös avoimia ammattikorkeakouluopintoja, yliopistokeskuksen kautta toimii kolme yliopistoa ja kesäyliopistojen kautta tarjolla on seitsemän yliopiston avoimia yliopisto-opintoja.

Työelämän nopeutuva muutos haastaa osaamisen kehittämisen. Osaamista haetaan yhä enemmän yksittäisillä koulutuksilla, joustavasti ja kohdentaen osaamistarpeeseen. Osaamisen kehittämisessä uuden tutkinnon hankkiminen ei ole välttämättömyys. Korkeakouluopinnot ja niiden osat ovat kaikkien saatavilla avoimen korkeakouluopetuksen kautta. Ne tarjoavat mahdollisuuden tutustua korkeakoulutukseen, täydentää aiemmin suoritettua tutkintoa tai hankkia uutta osaamista.

Avoimen korkeakouluopetuksen mahdollisuuksia ei tunneta

 

Korkeakouluopetusta tarjoavilla oppilaitoksilla on tärkeä tehtävä maakuntamme sekä jatkuvan oppimisen uudistuksessa että työikäisen väestön koulutus- ja osaamistason nostamisessa. Käsityksemme on, että Etelä-Savossa toimivien yliopistojen, kesäyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen mahdollisuuksia ei tunneta ja eikä niitä osata hyödyntää. Avoimella korkeakouluopetuksella on monta tehtävää, kuten elinikäisen oppimisen tukeminen, korkeakoulutukseen pääsyn ja koulutuksen saavutettavuuden lisääminen sekä yleinen sivistystehtävä.

Avoin korkeakouluopetus on kaikille avointa, opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia ja niitä voi usein opiskella aikaan ja paikkaan sitomattomasti, oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Avoimia korkeakouluopintoja voivat hyödyntää myös työnantajat henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä. Opinnot toimivat vaihtoehtoisena reittinä tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun.

Oppilaitokset ovat ihmisiä, yrityksiä ja yhteiskuntaa varten

 

Toivomme maakunnallista keskustelua osaamistarpeista. Korkeakoulutusta tarjoavat oppilaitokset ovat ihmisiä, yrityksiä ja yhteiskuntaa varten.

 

Kirjoittajat:

Pia-Mariana Toukkari
Johtaja, jatkuva oppiminen
Xamk

 

Anne Havukainen
Rehtori
Mikkelin kesäyliopisto

 

Hanna-Riikka Karjalainen
Rehtori
Savonlinnan kesäyliopisto

 

Matti Malinen
pääsihteeri
Mikkelin yliopistokeskus
Kirjoitus julkaistu aikaisemmin: Mielipide, Länsi-Savo, 26.9.2021 https://www.lansi-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4305543