Avoimen yliopiston väyläopinnoiksi kutsutaan opintoja, joiden suorittamisen jälkeen voit hakea yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon! Toisin sanoen osoitat hakukelpoisuutesi yliopisto-opiskelijaksi suorittamalla tietyn, hakukriteereissä mainitun opintopistemäärän avoimen yliopiston opintoja. Väyläopintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat oppiaineesta ja yliopistosta riippuen. Toisinaan väyläopintoja suoritettaessa tulee panostaa myös arvosanaan eli suorittaa opinnot mahdollisimman hyvin tiedoin.

Avoimessa yliopistossa jo suorittamasi opinnot kuuluvat myös osana tulevaan tutkintoosi (ovat tutkinnon osia), joten suoritetut opintopisteet myös nopeuttavat valmistumistasi. Avoimen yliopiston opinnot ovat siis samoja opintoja, joita tutkinto-opiskelijana suorittaisit yliopistossa – nyt vain teet niitä etukäteen!

Etelä-Savossa väyläopintoja tarjoavat sekä Mikkelin että Savonlinnan kesäyliopistot. Hyötynä paikallisesti järjestetyistä opinnoista on esimerkiksi se, että sinulla on mahdollisuus saada kesäyliopiston kautta ohjausta opintoihisi. Lisäksi pääset etenemään yhdessä ryhmän kanssa!

 

Mikkelin kesäyliopiston monipuolinen tarjonta

Mikkelin kesäyliopistossa voit suorittaa väyläopintoja yli kymmenessä eri oppiaineessa. Oppiaineita löytyy niin oikeustieteistä, kauppatieteistä kuin myös kielistä ja viestinnästä. Esimerkiksi suorittamalla Ruotsin kielen perusopinnot hyvin tiedoin voit hakeutua Itä-Suomen yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Ja jos taas kauppatieteiden opiskelu kiinnostaa, voit suorittaa kauppatieteen väyläopintoja tekemällä Kauppatieteen perusopinnot 30 op ja jatkamalla väylävaatimuksiin kuuluvilla yksittäisillä markkinoinnin sekä laskentatoimen ja yritysjuridiikan jaksoilla.

Myös oikeustieteistä löydät avoimen yliopiston väyläopintoja Mikkelissä. Suorittamalla Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op voit hakeutua yliopistoon avoimen väylän kautta ON/OTM-tutkintoon. HTK/HTM-tutkinnon väyläopintoihin vaaditaan tulevan pääaineen perusopinnot 25 op + yleisistä oikeusjärjestysopinnoista oman valinnan mukaan opintojaksoja 35 op:n verran eli yhteensä opiskellaan 60 op. Näitä pääaineen perusopintoja Mikkelin kesäyliopistosta löytyy Finanssioikeus, Hallinto-oikeus sekä Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus. Ja tässä HTK/HTM -väylässä kaikki hakukelpoiset (eli 60 op:n verran väyläopintoja suorittaneet) myös valitaan sisään yliopistoon!

Uutena löytyvät nyt myös väyläopinnot varhaiskasvatukseen. Suorittamalla varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteen perusopinnot 25 op voit hakea tutkinto-opiskelijaksi varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen.

 

Savonlinnan kesäyliopistosta väylän kautta vaikka informaatioteknologian opiskelijaksi

Etelä-Savon maakunnan toinen kesäyliopisto Savonlinnassa tarjoaa myös yleiset oikeusjärjestelmäopinnot (60 op) ja kasvatustieteellisen alan perusopinnot (25 op), joiden myötä voit hakeutua Itä-Suomen yliopistoon.

Jyväskylän yliopistoon on puolestaan mahdollista hakeutua tietotekniikkaa opiskellen. Informaatioteknologian väylä on suunnattu erityisesti nuorille ja uranvaihtoa suunnitteleville. Nämä väyläopinnot toteutetaan ARKO – Alueellisesti räätälöityjä korkea-asteen opintoja -hankkeessa ja ovat siksi opiskelijalle ilmaisia!

Vinkkejä ja ohjeita suoraan kesäyliopistoista

 

Kun kaipaat vinkkiä siitä, mikä väylä olisi juuri sinulle sopiva, ota yhteyttä suoraan Mikkelin tai Savonlinnan kesäyliopistoon.

Kaikki Mikkelin kesäyliopistossa tarjolla olevat väyläopinnot löydät kootusti tästä. Sivuilla on kerrottu tarkemmin hakukohteet sekä -kriteerit.

Savonlinnan kesäyliopiston verkkosivuille pääset tästä.

 

Kirjoitus on osa Etelä-Savon koulutusmahdollisuuksia esittelevää blogi-sarjaa. Syksyn 2021 aikana Koulutusportti-blogissa ja Savostamon Instagram-tilillä tutustutaan eteläsavolaisiin oppilaitoksiin ja opiskelijoihin. Tervetuloa mukaan Etelä-Savon koulutustarinaan!

 

Kirjoittajat

Hanna Räinä

markkinointikoordinaattori

Mikkelin kesäyliopisto

 

Tiina Roikonen

koulutussuunnittelija

Mikkelin kesäyliopisto

 

Kati Viljakainen

TKI-asiantuntija Koulutusportti-hanke

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Luovat alat