Etiäinen-hankkeelle on luotu erillinen Viestintäsuunnitelma-dokumentti. Avaa suunnitelma linkistä: ”Etiäinen – Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointi -viestintäsuunnitelma 2018-2020”.

 

Viestintäsuunnitelman keskeinen tehtävä on tukea hankkeen tavoitteiden toteutumista. Viestintäsuunnitelma toimii etenkin projektihenkilöstölle toteutuksen tukena. Viestintäsuunnitelma erillisenä havainnolliseen muotoon tehtynä dokumenttina antaa kokonaiskuvan hankkeesta myös muille hankkeesta kiinnostuneille. Viestintäsuunnitelman sisältö on seuraava:

  • Hankkeen perustiedot
  • Hankkeen tavoitteet
  • Kohderyhmät & käyttäjät
  • Viestintäkeinot ja mediat
  • Kymenlaakson ennakointimalli
  • Prosessi- ja viestintäkaavio
  • Viestintäsuunnitelma / Kaavio
  • Materiaalit ja mallit
  • Hankkeen aikaiset tietoiskut ja elementit

Viestintäsuunnitelman on laatinut yhteistyössä hankkeen kanssa Suunnittelutoimisto M&MC, Ossi Luoma.