Lehdistötiedote 17.1.2019

 

”Kymenlaaksossa on käynnistynyt ainutlaatuinen yhteistyö koulutustarpeiden ennakoinnissa.
Maakunnalla on paljon potentiaalia erityisesti tavara- ja palveluviennissä. Aluetutkija Timo Aron analyysien mukaan Kymenlaakso on maamme merkittävimpiä vientimaakuntia. Viennin kasvun jatkumiseksi tarvitaan kuitenkin kipeästi vetovoimaisuuden lisäämistä, yhteistyötä ja ennakointia.

Kymenlaakson vetovoimaa lisäämällä on mahdollisuus kääntää maakunnan väestökehityksen suuntaa. Tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi ja yritysten tarpeiden tunnistamiseksi on käynnistetty laajapohjainen yhteistyö alueen oppilaitosten kesken.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu luo yhdessä kumppaneidensa kanssa Kymenlaakson ennakointimallin. Työssä keskitytään erityisesti koulutustarpeiden ennakointiin. Alueen koulutusjärjestelmä on vahvuus, joka tulisi viestiä tehokkaasti muuttopäätöstä harkitsevalle.

Tavoitteena on tunnistaa työnantajien tarpeita sekä hyödyntää työssäoppimista, kun uutta ammattitaitoa tarvitaan yrityksissä.”

 

Lue koko lehdistötiedote täältä.