Etelä-Savossa starttaa toistamiseen Export Expert -viennin valmennusohjelma 17.10.2019. Keväällä päättyneen ensimmäisen valmennuksen osallistujat arvostivat ohjelman monipuolista sisältöä ja erinomaisia asiantuntijoita.

Seitsemän lähipäivän ja neljän ohjauspäivän kokonaisuuden avaa professorina ja yrittäjänä toimiva Mika Gabrielsson, joka tuo taitavasti kansainvälisen kaupan tutkimukset osaksi yritysten kehittämisprosesseja. Partneriverkostoon ja kilpailija-analyysiin sekä myyntitaitoihin vientitoiminnassa teemoihin ohjelmassa johdattaa Pertti Rajamäki BorderHill Oy:stä. Hän on toiminut B2B -kaupassa yli 35 vuotta ja on työskennellyt ulkomailla eri maanosissa yli 10 vuotta. Tuotteistamiseen ja palvelumuotoiluun osallistujat perehdyttää Aasian markkinoille eri tuotteita vienyt Pirkko Taskinen Lavango Oy:stä. Vientiprosessien koukeroihin ja kysymyksiin on vastaamassa Päivi Pietarinen Paicon Oy:stä, joka kertoo hankalatkin asiat käytännönläheisesti ja tekee vastaavaa työtä tällä hetkellä isossa vientiyrityksessä. Sopimusten ja riskienhallinnan kouluttaja on asianajotoimisto Evershed Sutherlandin asiantuntija, jolla on pitkä kokemus kansainvälisistä sopimuskäytännöistä. Rahoituksen ja maksuliikenteen asiantuntijat tulevat pankeista, rahoituslaitoksista sekä julkista tukea yrityksille myöntävistä organisaatioista ja he tuovat rahoitus- ja tukimahdollisuudet esille selkeästi käytännön esimerkein.

Useampi kouluttajistamme ja asiantuntijoistamme on siis asunut ja työskennellyt ulkomailla eri mantereilla. Heillä on osaamista tuoda isojen korporaatioiden opit myös pienempien yritysten sovellettavaksi. Käytännönläheiset esimerkit vientiyrityksistä ovat useilta eri toimialoilta ja niistä löytyy siis kosketuspintaa useamman sektorin yrityksille. Ohjelmassa ei unohdeta myöskään palveluiden kehittämistä ja niiden myyntiä. Tärkeimpiä teemoja syvennetään ohjauspäivissä, joissa osallistujat saavat vastauksia oman yrityksensä haasteisiin ja kysymyksiin. Valmennusohjelma tarjoaa myös oivan tavan verkostoitua ja oppia eri sektoreilla toimivilta yrityksiltä. Pienehkössä ryhmässä vuorovaikutus on vilkasta ja erilaisille kysymyksille on tilaa.

Ohjelma ei rajoitu vientiä aloittaville, vaan se tarjoaa tuhdin tietopaketin viennin konkareillekin. Erityisteemoihin pureudutaan tietoiskuissa, joista yhden asiantuntijan, Jonne Pöyhtärin (Export Maker Oy) näkemyksiin viennin aloittamisesta voit tutustua tällä videolla.

Yritys saa myös kättä pidempää ohjeistusta kansainvälistymissuunnitelman tueksi ja ohjelman lopuksi on mahdollisuus tutustua kohdemarkkinoihin kontaktimatkalla. Etelä-Savon Vientiosaajat –hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ELY-keskuksen kautta. Valmennuksen toteutuksessa ja viennin kehittämisessä osallistujien tukena ovat Xamkin Pienyrityskeskuksen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Etelä-Savon kauppakamarin asiantuntijat.

 

Teksti: Niko Arola

Videoiden kuvaus ja editointi Olavi Nieminen