Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hanke käynnistyi jälleen hanketoimijoiden kesälomien päätyttyä. Vauhtia tuli luontevasti, kun pääsimme kertomaan hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstölle torstaina 11.8. Koulutuksen sisältö muotoutui hankkeen tarkastelunäkökulmista: teknologiasta, ergonomiasta ja työhyvinvoinnista.

Ruoanvalmistusteknologian osalta keskityttiin ruokaohjeiden vakiointiin nimenomaan kypsennyksen osalta. Kerrottiin, miten ruokaohjeisiin on tärkeä lisätä tarkasti myös kypsennys- ja kuumennusprosessi aloitusaikoineen ja kokonaiskestoineen. Samoin ohjeistus kypsennyksen jaksotukselle kypsennyserineen tarvitaan, jotta keittiön työ aamukiireessä saadaan tehokkaasti rytmitettyä. Ruokatuotantoa on myös tärkeä seurata prosessin loppuun saakka eli kehotettiin tarkkailemaan ruoan riittävyyttä ja tähderuoan määrää, jotta vältytään turhalta hävikiltä.

Päivän aikana tuotiin esiin astinpesuprosessiin liittyviä hyviä käytänteitä sekä huomioitavia asioita. Ammattikeittiöissä työ on hyvin fyysistä. Varsinkin astianpesuprosessin eri vaiheissa tulee paljon nostoja ja siirtoja. Siitä syystä työtekijöiden omalla toiminnalla onkin suuri merkitys.

Oikeat toimintatavat tekevät työstä jouhevaa. On siis hyvä tietää ja tiedostaa astianpesuun liittyvät toiminnalliset asiat, sillä niillä on mm. vaikutusta ekologisuuteen kuten veden ja sähkön kulutukseen. Lisäksi yhteiset toimintatavat vähentävät epätietoisuutta ja auttavat ajanhallintaan, joten eri työpisteiden tehtäväkuvat on hyvä päivittää välillä ja käydä ne yhdessä läpi.

Tämän hakkeen aikana ergonomia-asiat ovat nousseet hyvin esille. Yleensä kyse on pienistä ja yksinkertaisista toiminnan muutoksista, mutta pitkällä tähtäimellä niiden vaikutus hyvinvointiin on suuri. Työskentelyn aikana on hyvä huomioida vaunujen käyttö siirroissa, välttää ylimääräisiä nostoja ja käsissä kantamista, katsoa että hyllyt ovat sopivalla korkeudella, käyttää siivouksessa asianmukaisia välineitä sekä huolehtia lepohetkistä.

Tässäkin hankkeessa voidaan sanoa, että kaikki liittyy kaikkeen. Koskee siis myös työhyvinvointia. Kun työ luistaa hyvin ja ruoka valmistuu ajallaan ja maistuu asiakkaille, lisääntyy työntekijän työhyvinvointi ja itseluottamus osaamisesta. Kun vielä hyvä ergonomian ja hyvän perehdytyksen ja yhteistyön avulla nostetaan myönteisiä tunnelmia ja pöhinää keittiössä, työ sujuu ja työhyvinvointi lisääntyy. Sujuva työ on hyvien tulosten perusta niin työnantajalle kuin työntekijällekin.

Työn aherruksesta on syytä palautua tekemällä vapaa-aikana ihan muunlaisia asioita kuin töissä. Jokainen löytää varmasti itselleen tavan rentoutua, kulkea metsässä, hikoilla jumppatunnilla, lueskella lehtiä ja kuunnella musiikkia tai tavata mukavia kavereita ja ystäviä. Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä on erittäin tärkeä osa hyvinvointia; oikein käytetty vapaa-aika tukee työtä ja päinvastoin.

Työstä palautumiseen on monia tapoja. (Kuvat: Marja-Liisa Laitinen)

Marja-Liisa Laitinen, Tiina Tuovinen ja Merja Ylönen

Kirjoita kommentti

*