Työnhaun performanssi -hanke on tullut päätökseen, mutta Unelmien performanssi –mallinnus jää elämään! Valmennusmalli kehitettiin hankkeesta saatujen kokemusten perusteella. Tulos esitellään loppujulkaisussa Unelmien performanssi. Luovan työnhakuvalmennuksen toteuttaminen soveltavan teatterin ja kehollisten menetelmien sekä tulevaisuusohjauksen avulla. Lisäksi Kouvolan kansalaisopistolla järjestetään mallin perustuva valmennus syksyllä 2021. Kurssin ohjaajana toimii Elina Ylisuvanto ja se toteutuu yhteistyössä Kouvolan Teatterin ja kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Kaikille avointa kurssia tarjotaan myös kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille.

 

Loppujulkaisun taittoi Vinkeä Design.

 

Valmennuksen avulla kohti omaa polkua

Unelmien performanssi -ryhmävalmennus tähtää oman unelman löytämiseen ja sen toteuttamiseen teatterin keinoin. Valmennusrunko koostuu 12 tapaamiskerrasta. Se perustuu soveltavan teatterin ja kehollisiin menetelmiin, joiden lisäksi on mahdollista sisällyttää tulevaisuusohjausta. Ohjaajalta tai ohjaajilta vaaditaan näiden alojen osaamista ja totta kai hyviä ryhmänohjaajan taitoja.

Unelmien performanssi pyrkii auttamaan osallistujia oman polun löytämisessä. Valmennuksen aikana tutustutaan omaan itseen, etsitään vahvuuksia ja haaveita, kuvitellaan tulevaisuutta sekä kehitetään läsnäolo- ja vuorovaikutustaitoja. Valmennus koskettaa sekä yksilön että ryhmän tasolla. Unelman toteuttaminen luovin menetelmin tuo näkyväksi ja konkretisoi haaveen, auttaa ymmärtämään mitä tulisi tehdä sen saavuttamiseksi, mitä tulisi muuttua. Tekeminen saattaa antaa kokemuksen ohjien ottamisesta omassa elämässä. Auttaisiko tämä tarttumaan unelmaan myös reaalimaailmassa? Valmennusrunkoon on myös mahdollista liittää lisäosioita ryhmän tarpeesta ja tavoitteista riippuen. Sisältöinä voi olla esimerkiksi työelämään tutustumista, liikuntaa tai valokuvaustyöpaja. Nämä on hahmoteltu lyhyesti julkaisuun Työstämö-valmennuksessa kokeiltujen sisältöjen perusteella.

 

Kuva esityksestä Tässä ja nyt – henkisellä matkalla tuntemattomaan. Kuva Same-eyes.

 

Tämän perusvalmennuksen lisäksi voi myös valmistaa ja harjoitella esityksen, mikäli ryhmä niin haluaa. Tähän on varattava aikaa erikseen. Sisältö koostetaan ryhmän kanssa yhdessä ja heille voi antaa kirjoitustehtäviä. Kouvolan kansalaisopiston kurssi ei sisällä esityksen tekoa, mutta sille varataan mahdollisuus vuodenvaihteen jälkeen. Hankkeen Työstämö-ryhmän tekemässä esityksessä Tässä ja nyt – henkisellä matkalla tuntemattomaan jokaisella oli oma osionsa lavalla. Eräs osallistuja haaveili uudesta työurasta, mikä toteutui tilannekomiikkana. Toinen haaveili tapahtumien järjestämisestä luonnossa, ja esityksessä hän ohjasi yleisölle metsään sijoittuvan rentoutus- tai mielikuvaharjoitteen. Esitykseen oli myös tuotu myös valmennuksesta tuttuja kehollisia harjoitteita.

 

Luovat menetelmät hyvinvoinnin tukena

Valmennuksen sisällöt ja esitys pyrkivät tuomaan osallistujille onnistumisen kokemuksia, auttamaan epävarmuuden sietämisessä, kehittämään sitoutumista tekemiseen. Näin ne pyrkivät edistämään voimautumista ja hyvinvointia, kun ihminen tulee näkyväksi omana itsenään, osana ryhmää, pystyy toteuttamaan itseään luovasti – olla hetken oman elämänsä ohjaaja. Unelmien performanssi –valmennuksen on mahdollista olla uusi ja merkityksellinen kokemus osallistujille. Olisi hienoa, jos valmennusmallista tulisi pysyvä osa työllistämisen edistämistä tai Kouvolaan saataisiin oma työnhakijoiden harrastajaryhmä!

Työnhaun performanssi –hanke päättyi tänä keväänä. Loppujulkaisussa kuvataan inspiroivan ja yllättävän hankkeen teemoja ja sisältöjä. Saimme järjestettyä Työstämö-työnhakuvalmennuksen vuonna 2020. Tätä ennen testasimme harjoitteita minipilotissa. Lisäksi järjestimme hyvinvointipäivän, pari verkkotyöpajaa ja miesten metsäretken. Luovissa harjoitteissa oli sekä keveyttä että syvyyttä, saatettiin nauraa ja irrotella tai keskittyä aiempiin elämän kokemuksiin tai aistimaan oma keho tässä ja nyt. Pienistä osallistujamääristä huolimatta hankkeen toimenpiteet toivat uskoa luovien menetelmien mahdollisuuksista edistää hyvinvointia ja osallisuuden kokemuksia, tuoda merkityksellisiä kohtaamisia ja auttaa näkemään maailma toisesta näkökulmasta.

Kiitos vielä kaikille, jotka olivat mukana, kannustivat, tukivat tai muuten edesauttoivat tämän kokonaisvaltaisen matkan toteutumista!

 

Kuva Stefano Stacchini, Unsplash.

 

Tässä vielä linkki loppujulkaisuun Unelmien performanssi. Luovan työnhakuvalmennuksen toteuttaminen soveltavan teatterin ja kehollisten menetelmien sekä tulevaisuusohjauksen avulla.

Jutun yläkuva Nienke Burgers, Unsplash.

Kirjoittanut 

Laura Lehtinen, projektipäällikkö