Ammattiopisto SAMIedussa esiteltiin huhtikuun alussa henkilöstölle hankkeita, joita on käynnissä tällä hetkellä koulussa. Uusille urille -hanketta esiteltiin yhdessä muiden ohjaushankkeiden kanssa, kuten Tuumasta töihin ja Kotokaruselli.

SAMIedun Timo Auravuo ja Irma Nuutinen esittelevät Uusille urille -hanketta.

Esittelyssä kerrottiin hankkeiden tavoitteista ja toteutustavoista. Lisäksi henkilöstöltä kysyttiin, mitä ohjaukseen liittyviä asioita Samiedussa tulisi kehittää. Henkilökunta sai vapaasti kirjoittaa toiveitaan ja kehittämisideoitaan isoille pahviarkeille. Saman asian sai kirjoittaa useampaankin kertaan, sillä näin saataisiin tietoa siitä, mitkä ovat keskeisimmät kehittämiskohteet opiskelijoiden ohjauksessa. Hankkeissa toimivat kokoavat yhdessä kehittämistarpeet ja lähtevät niiden pohjalta yhteistyössä parantamaan Samiedun ohjauskäytänteitä.

 

SAMIedun henkilöstön kehittämistarpeita ja -toiveita ohjaukseen liittyen.

Henkilöstö piti hankkeiden esittelyä hyödyllisenä ja tarpeellisena. Palautteen mukaan hyväksi koettiin mm. se, että hanketyöntekijät itse saivat esitellä hankkeitaan ja oli mahdollisuus kysellä hanketoiminnasta. Aikaa pidettiin liian lyhyenä, joskin monet olivat sitä mieltä, että tapahtuma oli tehokas ja siksi erinomainen.

 

Irma Nuutinen

Ammattiopisto SamiEdu